Nyheter

Bota it-stress på nätet

Förslaget låter paradoxalt, men det ger resultat. Gå in på forskaren Dan Hassons webbplats om du lider av it-stress.

– Där kan du prova mitt digitala stressverktyg, säger Dan Hasson, medicine doktor i stresshantering.

Varför ett it-verktyg?

– Ofta har man ångest mitt i natten och ingenstans att vända sig. Då kan det vara bra att ha en plattform med åtkomst dygnet runt. Webben har dessutom en hel del fördelar med sina interaktiva möjligheter, säger Dan Hasson.

Verktyget Healthwatch skapade han när han doktorerade i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet och ville göra något åt de galopperande sjukskrivningstalen. Verktyget kan användas individuellt eller i en organisation, för att aktivt kunna motverka skadlig stress och främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande.

– Stress är bra, den är till för att vi ska kunna anpassa oss till en föränderlig omvärld. Stressen är neutral i sig, men du kan uppleva den som positiv eller negativ.

Stress är relaterad till upplevelsen av att inte ha kontroll.

– Många känner sig påhoppade av problemet och vill inte tänka på det. Men försöker du undvika problemet, kommer du att kontrolleras av det. Säg ”Tänk inte på en gris” till dig själv, och du tänker på grisen hela tiden. Alltså är första steget att ta tag i problemet. Skriv gärna ner dina tankar, då blir det mer konkret och kontrollerbart och stressymptomen minskar.

Det mesta man gör för att motverka stress brukar vara bra: avslappning, joggning – att över huvud taget vara medveten hjälper på kort sikt. På lång sikt krävs att man lär sig nya färdigheter, till exempel metoder för strukturerad problemlösning, säger Dan Hasson, som forskar på Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han jobbar med att ta fram en självhjälpsmanual, en steg för steg-vägledning, som ska fungera för problemlösning generellt.

– Man tränar tills man lär sig se lösningarna automatiskt, det är precis som att lära sig att cykla. Alla borde få lära sig det i skolan.

Fotnot: webbplatsen är www.healthwatch.se

Så känner du igen stress – läs mer på tidningen Ny Tekniks nätupplaga