Nyheter

Böter för bristande fallskydd

En arbetare föll sju meter ner i ett betonggolv och fick en spricka i nackkotan under takarbete på en ladugård.

Nu måste det ansvariga byggföretaget betala 100.000 kronor i företagsbot, enligt ett strafföreläggande.

Den 18 april 2012 inträffade en olycka vid Mammarp Östorp 229, Laholms kommun, i samband med ett takarbete på en ladugård. En av arbetstagarna föll från det halvfärdiga taket och via en hög med takläkt ner i betonggolvet nedanför – ett fall på sammanlagt omkring sju meter. I fallet ådrog sig hantverkaren en spricka i en halskota samt två frakturer.

Vid arbetet på taket fanns inget fast fallskydd och snickaren hade inte någon personlig fallskyddsutrustning.

På grund av angivet arbetsmiljöbrott begånget i utövningen av näringsverksamhet åläggs byggföretaget att betala företagsbot med 100 000 kronor. Näringsidkaren har enligt åklagaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.