Nyheter

Böter för brister i arbetsmiljön vid Förbifarten

På en av Skanskas arbetsplatser vid Förbifart Stockholm saknades fallskydd.
Arbetsmiljöverket förelägger därför Skanska Sveroge AB en sanktionsavgift på 400 000 kronor.

Bristen uppmärksammandes av  Arbetsmiljöverket  under en inspektion i maj i år.
Det pågick byggnads- och anläggningsarbete och fallskydd saknades när arbete utfördes där det fanns risk för fall och fallhöjden var två meter eller mer.

Arbetsmiljöverket förelade därför Skanska en sanktionsavgift på 400 000 kronor.