Nyheter

Böter väntar Morphic

Vindkraftparken i Vänern försenas kraftigt och kommer inte att bli klar förrän nästa vår. Det bekräftar nu Morphic i ett pressmeddelande. Bolaget riskerar att få betala böter för förseningen.

Enligt tidplanen skulle fem verk vara uppe under 2008. MiljöRapporten har tidigare skrivit om bakgrunden till förseningen; att den båt som ska sätta upp verken till sjöss inte varit godkänd av klassificeringssällskapet Lloyds.

Nu har Morphic bytt klassificeringssällskap till DNV och hoppas att båten godkänns före årsskiftet. De första verken planeras att sättas upp vecka 15 2009.

— Drifttagningen kommer nu att bli mellan 5 -7 månader försenad och eventuellt förseningsvite som ej orsakats av väderomständigheter kommer beräknas när verken är överlämnande sommaren 2009 . Storleken på eventuellt vite och fördelning av detta är en förhandlingsfråga, säger Anders Sjögren, projektledare på Morphic Wind i ett pressmeddelande.

Den 22 oktober gick Morphic ut med ett pressmeddelande med rubriken ”klart för resning av vindkrafverk till Vindpark Vänern”.