Nyheter

”Botniabanan binder ihop Norrland”

När Botniabanan invigs i augusti 2010 avslutas ett enormt byggprojekt.<br/> – Totalt har schaktmassor motsvarande 26 Globen förflyttats, säger Gunnar Sundgren, informatör på Botniabanan AB.

Vid Umeås kommande resecentrum står Gunnar Sundgren och skiner mer än gråvädret som omger honom.

– Till sommaren kommer kungen och drottningen hit och inviger, men internt har vi skämtat om att kommer de inte så tar vi Hey Baberibagänget från tv så får de spela kungaparet, säger Gunnar Sundgren.

Det nya resecentrumet ska bli ett utropstecken när Botniabanan når Umeå, som är slutstationen norrut. ”Byggnaden kommer att bli ett fint smycke i stadsbilden” sa NCC:s affärschef Benny Selberg förra året, då NCC blev klart att de blev entreprenör för bygget.

Enormt byggprojekt

Resecentret är dock bara en liten detalj i ett enormt byggprojekt som sträcker sig från Nyland i söder till Umeå i norr. 142 broar, 2,5 mil tunnlar och totalt 19 mil räls anpassade för tåg som går i 250 kilometer i timmen ingår i satsningen. Botniabanan är Banverkets nya tåglinje, som byggts under ett decennium till en kostnad av cirka 15,5 miljarder kronor.

– Folk brukar förundras och fråga varför vi genomför ett så stort tågprojekt här i Norrland. Det finns ju inte tillräckligt med människor. Men persontrafiken är bara en bonus, säger Gunnar Sundgren.

– Godstrafiken är huvudorsaken till att Botniabanan byggs. Totalt kan 1 600 ton transporteras här varje år. Och banan är jättebra för regionen som helhet. Avstånden krymper. Vi här i Umeå kan till exempel lätt ta oss till Örnsköldsvik för att titta på Modos hemmamatcher.

– Det har kommit en del protester innan. Och i en del fall har fastigheter lösts in. Men annars är det så här de flesta vill ha det. Man vill ha nära till tåget.

Invigs i augusti 2010

Botniabanan sträcker sig mellan Nyland, strax norr om Kramfors flygplats, till Umeå.

Projektet inkluderar 142 broar, 2,5 mil tunnlar och totalt 19 mil räls anpassade för tåg i 250 kilometer i timmen.

Byggkostnaden är beräknad till 15,5 miljarder kronor.

Beslutet att bygga Botniabanan togs 1997. 1998 bildades Botniabanan AB, som ägs till 91 procent av staten. Året därpå inleddes bygget. När Botniabanan är färdigbyggd ska ägandet övergå till Banverket. Botniabanan invigs i augusti 2010.

Totalt kommer cirka 7 000 personer, fördelade på ungefär 130 större entreprenader att ha sysselsatts.

Källa: Botniabanan.se