Nyheter

Botten är nådd

Nästa år vänder bostadsmarknaden svagt uppåt. Och flera byggbolag rapporterar om förbättrad försäljning och orderingång.

— För nyproduktion av bostäder tror vi att botten är nådd nu. Vi tror på en uppgång under 2010, säger Thomas Ekvall, analytiker på Prognoscentret.

Även Konjunkturinstitutet, KI, tror på en svag vändning när det gäller investeringar i bostadsbyggande under nästa år. Men för de totala bygginvesteringarna kommer vändningen först 2011.

— Det finns så mycket ledig kapacitet i näringslivet, produktionen kan öka i takt med efterfrågan utan att det uppstår flaskhalsar till 2011. Men då behöver företagen investera i till exempel nya lokaler, säger Jonas Zeed, ekonom på KI.

Uppgången på byggmarknaden och i den allmänna konjunkturen blir dock långsam.
— Vi tror inte att vi kommer att hamna i konjunkturell balans förrän 2015, säger Kerstin Hallsten, prognoschef på Konjunkturinstitutet.

Prognoscentret spår en bister byggmarknad under det sista halvåret 2009. Undantaget är renoveringsarbeten på bostäder, som tar fart under hösten, och anläggningssektorn, som fortsätter att växa.

En del positiva tongångar rapporteras också från Stockholms byggmästareförening:
— Det finns en del jobb att räkna på, och helt klart är att anläggningssidan går bra, där finns det jobb och till och med rekryteringsbehov. Och i Annedal är det en hel del som har tecknat sig för bostadsrätter som ska bygga. Det verkar som om det finns intresse från bostadsköpare, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms byggmästareförening.

Men varken NCC eller Skanska ser någon vändning i byggkonjunkturen under nästa år. NCC tror på fortsatt svaga marknadsutsikter under 2009 och 2010 och Skanska räknar med att intäkterna fortsätter att minska nästa år, framför allt i Norden och Tjeckien.
— När det gäller byggbranschen ser jag inte någon vändning än, säger NCC:s vd och koncernchef Olle Ehrlén.

Samtliga fyra storbolag har dock presenterat ljuspunkter i sina halvårsrapporter. NCC:s försäljningskampanjer i Sverige och Finland har gett resultat och Olle Ehrlén menar att bostadsmarknaden stabiliserade sig något under andra kvartalet. Skanskas koncernchef Johan Karlström anser att kvartal två var starkt avseende marginaler och orderingång.

Peab redovisar en stark orderingång under andra kvartalet och JM sålde fler bostäder under första halvåret i år jämfört med under motsvarande period förra året.

— Vi säljer bra och just nu är det en bra marknad på alla orter vi verkar i, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef på JM.