Bostadsbyggande

Boverket: Bostadsbyggandet kan vända nästa år

Boverket
Nästa år förväntas bostadsbyggandet ta fart, enligt Boverket. Foto: Henrik Ekberg

Boverket bedömer att det kommer att byggstartas cirka 27 000 bostäder i år, en minskning med 16 procent jämfört med förra året. Men nu har vi nått botten, tror Boverket, och nästa år vänder det.

Oscar Gramstad är nationalekonom på Boverket.

– Med en sänkning av styrräntan, förväntningar om ökad köpkraft och en lägre grad av osäkerhet i ekonomin som helhet, så talar mycket för att vi nu nått botten för bostadsbyggandet. Men det är ett fortsatt ansträngt läge och en del faktorer som behöver redas ut innan bostadsbyggandet ska komma i gång igen, säger han.

Av de cirka 27 000 bostäder som tros byggstartas i år är 25 000 nybyggen och 2 000 ombyggnationer. Det är en minskning med cirka 16 procent jämfört med året före. Prognosen för år 2025 är att bostadsbyggandet vänder uppåt något, och att det då påbörjas cirka 32 000 bostäder, varav 30 000 genom nybyggnad, enligt Boverket.

Fortsatt höga räntor

Trots positiva tendenser präglas marknaden fortsatt av höga räntor och höga byggkostnader vilket gör att ökningstakten blir låg.

– Det är positivt att vi ser tecken på en vändning för bostadsbyggandet. Men det är viktigt att komma ihåg att vi fortfarande är långt ifrån de nivåer som vi sett behövs, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Antalet färdigställda bostäder minskar markant från i år och framåt. Förra året färdigställdes cirka 69 000 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt SCB. Från och med i år är vår prognos att antalet faller till cirka 40 000 bostäder, och 2025 färdigställs något fler än 25 000 bostäder.

Färre kommuner har underskott

I 2024 års bostadsmarknadsenkät anger 148 av landets 290 kommuner att det råder underskott på den lokala bostadsmarknaden som helhet. Det motsvarar 51 procent av de 288 kommuner som har besvarat frågan. Det är 32 kommuner färre som gör den bedömningen jämfört med för ett år sedan, och 59 kommuner färre jämfört med för två år sedan.

I de tre storstadsregionerna bedömer de flesta kommunerna att det råder underskott på bostadsmarknaden i kommunen som helhet, utom sex kommuner som bedömer balans, dessa är Mölndal, Kungälv, Eslöv Nynäshamn, Höör och Nykvarn.

Bland de större städerna som uppger att de har en bostadsmarknad i balans finns Västerås, Norrköping, Borås, Gävle, Sundsvall, Växjö, Karlstad och Kristianstad.

Läs mer från Boverkets bostadsmarknadsenkät här.