Nyheter

Boverket dömer ut enstegstätade fasader

Den kritiserade byggmetoden med enstegstätade fasader fungerar inte. Det uppger Boverket som oroas för framtida hälsoproblem. Alla berörda fastighetsägare uppmanas nu att kontrollera sina hus.

Diskussionen om problemen med enstegstätade träregelväggar har pågått länge. Boverket sätter nu ner foten. Väggkonstruktionen är felaktig och uppfyller inte de krav som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet. Myndigheten bygger sitt beslut på resultaten av de inventeringar som gjorts av hus med enstegstätade fasader.

— Resultatet av inventeringen är tydligt. Byggmetoden fungerar inte och därför har vi funnit anledning att göra en markering, säger Olle Åberg, fuktexpert på Boverket.

Enligt Boverket är ytterväggen felaktigt konstruerad på flera sätt. Om vatten tränger in bakom fasadskiktet kan det inte dräneras ut och kan inte ackumuleras utan att skada konstruktionen. Fukt stängs in i väggar med cellplastisolering eller ångtät puts.

Boverket uppmanar nu fastighetsägare att låta undersöka alla hus med den här typen av väggkonstruktion. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har utvecklat en metod för undersökning av väggarna och kan informera om vilka som kan göra fuktmätningarna.

— Vi är väldigt oroliga för att detta kan leda till framtida hälsoproblem. Det är därför viktigt att det verkligen undersöks nu, säger Olle Åberg.

De som hittar felaktigheter kan därmed sätta in åtgärder i tid. De som inte hittar några fel uppmanas i sin tur att satsa på att underhålla fasaderna ordentligt. Flera skadefall visar att det räcker med mycket små hål och glipor för att fukt ska börja tränga in i väggen.

— Vi förväntar oss att kommunerna kommer att ta sitt tillsynsansvar och ställer krav på att byggherrarna kan visa att de uppfyller byggkraven i sin projektering, säger Olle Åberg.

Hittills har inga hälsoproblem kunnat kopplas samman med fasaderna, även om det har upptäckts mögelväxt i fuktskadade väggar.
— Det kan vara en tidsfråga, att problemen kommer att dyka upp längre fram. Det är vad vi är rädda för, säger Olle Åberg.

Fastighetsägarna är mycket angelägna om att hitta en lösning på problemet, men Olle Åberg konstaterar att myndigheten hittills inte har fått någon reaktion från byggherrarna i diskussionens om de enstegstätade fasadernas framtid.

Trots kritiken produceras fortfarande hus med enstegstätade regelväggar. Boverket rekommenderar dem som funderar på att köpa en bostad som byggts med den utpekade tekniken att ställa krav på att byggherren kan visa att byggnaden uppfyller byggkraven.

Olle Åberg ger rådet att se till det finns en tydlig gräns för vad som är högsta tillåtna fukttillstånd i byggnaden — att byggherren uppger att enbart fuktsäkra material ska användas räcker inte.