Nyheter

Boverket drar tillbaka behörighet

De båda intygsgivare som godkände ombyggnaden av Stadshotellet i Norrtälje blir av med sin behörighet. Det beslutar Boverket efter att ha granskat deras arbete i tre fall.

Byggvärlden har tidigare berättat om ombyggnaden av Stadshotellet i Norrtälje. Den pampiga byggnaden skulle byggas om till lägenheter, men bygget stannade när kassan började tryta i företagen bakom projektet, Sweden Properties Group och Torgholmen. Och det havererade bygget ledde till stora ekonomiska problem för köparna av bostadsrätterna.

De två intygsgivare som godkände den ekonomiska planen för ombyggnadsprojektet i Norrtälje anmäldes till Boverket. Nu har Boverket gått igenom intygsgivarnas godkännande av tre ekonomiska planer: för bostadsrättsföreningarna Utsikten och Ludvig 20 i Västerås och Riddaren 1 i Norrtälje. I samtliga fall menar Boverket att intygsgivarens arbete uppvisar flera brister.

Intygsgivarnas uppgift är att granska den ekonomiska planen när en bostadsrättsförening bildas. Boverket konstaterar i sitt beslut att hela regelverket mot ekonomiskt ohållbara bostadsprojekt ytterst bygger på intygsgivarnas prövning.

Men dessa båda intygsgivare har inte på ett tillfredsställande sätt utfört granskningen. Boverket anser att de inte har tagit del av handlingar för att bedöma om priset för fastigheterna ligger på rätt nivå, de har inte heller tagit del av handlingar för att bedöma riskerna i ombyggnadsprojekten, och de har inte tagit del av handlingar för att bedöma möjligheten att finansiera projektet genom banklån.

Den ene intygsgivaren har dessutom i sin egenskap av anställd hos Forum Fastighetsekonomi fastställt marknadsvärdet för Utsiktens och Ludvig 20:s fastigheter. Boverket anser att det är klart olämpligt med tanke på den opartiskhet som ska gälla för intygsgivare.

Totalt har sju anmälningar lämnats in till Boverket mot intygsgivarna.