Nyheter

Boverket höjer prognosen för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet nästa år väntas uppgå till 50.000. Foto: Susanne Bengtsson

 Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018 och Boverket höjer sin prognos för bostadsbyggandet i år och nästa år.
Det framgår av en ny prognos från Boverket.

Boverket räknar med att det kommer att påbörjas 51.000 bostäder i år (inklusive ombyggnad). Bostadsbyggandet nästa år väntas uppgå till 50.000.

”Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64.000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen”, skriver Boverket.

I sin senaste prognos, i juni, räknade Boverket med att det skulle påbörjas 49.000 bostäder i år och 46.500 bostäder under 2020.

Under 2018 påbörjades 56.200 bostäder.

Boverket noterar att byggandet av bostadsrätter och småhus har stabiliserats under 2019, efter den stora nedgången i fjol. Nästa år väntas att antalet påbörjade småhus öka med 5 procent, medan påbörjade bostadsrätter minskar med ytterligare 7 procent.

Sedan kan botten vara nådd även för bostadsrättsbyggandet. Att bostadspriserna har stabiliserats efter fallet hösten 2017 kan lägga grunden till en något starkare efterfrågan på bostadsrätter. Försäljningen av nya bostadsrätter har också successivt ökat i år och Boverket bedömer att antalet osålda bostadsrätter kan ha minskat på en del marknader.

”Det kan innebära att byggandet av bostadsrätter når en botten under 2020, för att sedan öka något”, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, i en kommentar.

Boverket bedömer också att utbudet av flerbostadshus och affärsmodellen för bostadsrätter anpassas något för att bättre svara mot marknadsläget.

Antalet påbörjade hyresrätter väntas minska marginellt, men Boverket påpekar att utfallet är osäkert och det påverkas inte minst av vad som händer med investeringsstödet.

Regionalt räknar Boverket med att bostadsbyggandet i Storstockholm minskar med endast 4 procent i år för att sedan öka igen under 2020, men fortsatt till en nivå långt under behoven. I Storgöteborg räknar de med fortsatt hög byggtakt i ett historiskt perspektiv både 2019 och 2020. I Stormalmö har antalet påbörjade bostäder minskat markant i år efter att takten har varit hög under flera års tid. Byggandet kan komma att minska ytterligare något under nästa år.

Mest ökar bostadsbyggandet i större kommuner utanför storstäderna.

Nyhetsbyrån Direkt