Nyheter

”Boverket ineffektivt <br></br> och spretigt”

Utredningen om Boverkets verksamhet visar en ekonomiskt välskött men ineffektiv och spretig organisation. <br></br> — Det behövs en mer samordnad samhällsplanering, säger utredaren Göran Bengtsson.

Regeringens särskilde utredare, länsöverdirektören Göran Bengtsson, har precis presenterat sina slutsatser för miljöminister Andreas Carlgren när Byggvärlden når honom.

— Utredningen fick ett positivt mottagande, jag tror att regeringen kommer att arbeta för en mer sammanhållen organisation, säger Göran Bengtsson.

Under fredagen väntar presentation av materialet för Boverkets personal. En myndighet som enligt slutsatserna är alltför ineffektiv. Ett grundläggande problem är att styrningen av Boverket är spridd mellan en rad olika departement.

— Ett tiotal departement är inblandade i styrningen av Boverket, vilket innebär att en mängd frågor behandlas på olika sätt. Det blir inte särskilt effektivt. Det akuta är som jag ser det att se till att de olika projekten hålls ihop bättre, i dag är det väldigt spretigt.

Bland förslagen som lämnas till regeringen hör att samla området boendefrågor, i stället för att de som i dag är splittrade mellan Boverket och Statens bostadskreditnämnd. Dessa bör i stället samlas i en gemensam myndighet, anser Göran Bengtsson.

Utredningen anser att handläggningstiden för överklagade ärenden måste förkortas, och föreslår också att Boverket inför fler e-tjänster för bidragsansökningar. Därutöver bör byggreglerna effektiviseras och förenklas.
— Vanliga människor ska inte kunna göra fel, för att uttrycka sig krasst. Det måste vara regler som kan förstås och som är enkla att följa.

Göran Bengtsson säger sig tidigare ha nåtts av antydningar om att Boverket skulle ha en ”oklar hantering” av sin ekonomi. Det påståendet har kommit rejält på skam.
— I utredningen har vi sett att det här är ett väldigt välskött verk med god ordning på ekonomin, säger Göran Bengtsson.