Nyheter

Boverket lanserar webbplats för utländska byggföretag

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminsiter, presenterar den nya webbportalen ihop med Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket. foto: Susanne Bengtsson

En webbplats där all information finns på engelska ska underlätta för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. 

På tisdagen lanserade Boverket den nya webbportalen.
– Snabbt jobbat! Det var ganska exakt ett år sedan som jag gav Boverket det här uppdraget, säger Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (Mp).
Boverkets nya webbsatsning, Buildinginsweden.se, ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige. Bättre information på engelska kan främja konkurrensen och det kan i sin tur leda till fler anbud och sänkta byggkostnader.

– Otillräcklig konkurrens bidrar till höga priser och höga boendekostnader. En ökad konkurrens är viktig för att skapa bostäder som fler kan efterfråga, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Syftet med webbplatsen är att upplysa om vad som gäller i Sverige, bland annat byggregler och avtalsvillkor. Webbplatsen ska hjälpa byggherrar/projektutvecklare och byggföretag att orientera sig genom att visualisera stegen från idé till en färdig byggnad. Det handlar om en övergripande information om processer, regler, anbudsförfarande, upphandlingsformer mm. I vissa frågor hänvisas besökaren till andra aktuella myndigheter eller aktörer för att till exempel ladda ner dokument.
– Det här känns roligt – och nyttigt. Jag tror det kan vara bra för flera att gå igenom processen, som inte alltid är så enkel. Den här informationen kan nog vara användbar även för till exempel små svenska företag, säger Peter Eriksson. 
Inledningsvis är all information på engelska.
– Vi börjar på engelska. Det blir svårt att jobba med flera språk, att få rätt tilltal och hinna med att uppdatera och utveckla webbplatsen, säger Anders Sjelvgren.
Boverket har kartlagt behovet med hjälp av referensgrupper och aktörer i branschen, i referensgrupperna ingår även utländska aktörer. Informationen kommer även att fortsätta utvecklas i dialog med aktörer och målgrupper.

Konkurrensverket skriver i sin rapport ”Konkurrensen i Sverige 2018” att antalet anbudsgivare tycks ha minskat och att utländska företag kan bidra till att förbättra konkurrenssituationen vid offentliga upphandlingar av bostäder i Sverige. 

SABO är en av aktörerna som har drivit på när det gäller att underlätta för utländska aktörer vid upphandlingar av bostadsprojekt.
Målet med webbportalen är att  få in fler utländska aktörer på marknaden.
– Att öka konkurrensen genom att underlätta för fler aktörer att verka på den svenska marknaden är en väg att sänka byggkostnaderna. Teknisk utveckling, industrialiserat byggande, förenklade processer är andra vägar som vi också måste fortsätta att utforska, säger Anders Sjelvgren.
– Sverige ligger högre än många andra länder i byggkostnader. Målet med webbplatsen är att få hit fler som vill bygga billigare bostäder, men även skolor och förskolor. Vi hoppas att den oro som råder på bostadsmarknaden, särskilt i Stockholm, är tillfällig. Vi behöver fortfarande bygga mycket, men vi kanske måste styra mer efter behoven på marknaden och bygga fler hyresrätter, säger Peter Eriksson.
Det var förra sommaren som Peter Eriksson uppdrog åt Boverket att översätta byggreglerna och skapa en webbplats. Nu, ett år senare, den 12 juni, lanseras webbplatsen och till hösten ska den marknadsföras för att nå berörda målgrupper. 
Den nya webbplatsen hittar ni på: buildinginsweden.se