Nyheter

Boverket missnöjt med energideklarationer

Förslag på hur energiförbrukningen kan minskas finns bara i hälften av de genomförda energideklarationerna. Alldeles för lite, anser Boverket, som vill skärpa tillämpningen.

— Det är viktigt att fastighetsägarna känner att de får något för pengarna. Annars finns det risk att de ser energideklarationerna som en börda mer än ett hjälpmedel, säger Thomas Johansson på Boverket.

I nuläget har omkring 25 procent av energideklarationerna för fastigheter kommit in till Boverket. Efter en långsam start efter sommaren har antalet deklarationer ökat kraftigt under slutet av hösten och början av det nya året. Närmare 15 000 lämnas nu in per månad. Hittills är omkring 96 000 deklarationer inlämnade, varav 77 000 har blivit godkända. Men Boverket är inte nöjd med resultatet.

Bara 52 procent av deklarationerna innehåller förslag på lämpliga energieffektiviseringsåtgärder. Dessutom är det bara 71 procent av energideklarationerna som föregåtts av någon besiktning.

— Det är för lite. Vi är inte nöjda. Vi ska utreda det här tillsammans med Swedac och det är mycket troligt att vi kommer att skärpa tillämpningen av reglerna, säger Thomas Johansson.