Nyheter

Boverket öppnar tipsfunktion

Boverket vill få tips från branschen. Foto: Getty Images

Boverket startar en tipsfunktion som är öppen för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Den kan användas för att berätta om återkommande fel i byggandet eller nya problem som Boverket behöver känna till. 

Tipsfunktionen, som lanseras den 5 september, är också öppen för de som vill berätta om goda exempel och erfarenheter som Boverket och andra kan ha nytta av.

– Det här är ett sätt för Boverket att komma ännu närmare branschens aktörer och få mer insyn i vad som händer i byggbranschen. Det är ju en ny kanal in till Boverket där vi hoppas att fler på ett lättillgängligt sätt kan komma i kontakt med oss för att lämna tips. Materialet som vi får in ska vi använda i våra uppdrag för att utveckla byggandet för en god inomhusmiljö och minskade samhällskostnader för fel, brister och skador, säger Daniel Andersson, som är projektledare för Boverkets byggskadefunktion. 

Det går bra att vara anonym om man vill. Boverket kommer inte att hantera enskilda tips, men alla tips kommer att granskas av en grupp experter och i en del fall kan Boverket kontakta tipsaren. 

Tips som handlar om misstanke om brottslig verksamhet eller liknande kommer inte att behandlas av Boverket. Det ska anmälas direkt till Polismyndigheten.

Tipsfunktionen nås via Boverkets webbplats.