Nyheter

”Boverkets prognoser överoptimistiska”

Boverket har halkat efter i sina bostadsprognoser och missat hur mycket konjunkturen viker. Det anser Trä- och möbelindustriförbundet som går ut med skarp kritik mot myndigheten.

Enligt Boverket kommer det att byggas 10 500 småhus nästa år. För optimistiskt, anser Trä- och möbelindustriförbundet (TMF) vars egna beräkningar stannar på att 7 000 småhus byggs under 2009.

— Den överoptimistiska prognosen innebär att regeringen har fel beslutsunderlag vid bedömningar av statsfinanserna och den allmänna konjunkturen, vilket självfallet är allvarligt, säger Leif G Gustafsson, vd för Trä- och Möbelindustriförbundet i ett pressmeddelande.

TMF anser att bristande förankring inom industrin har lett till att Boverket kommit fram till felaktiga siffror. Det håller inte Hans-Åke Palmgren, statistiker på Boverket, riktigt med om.
— Jag kan bara konstatera att situationen på bostadsmarknaden är väldigt osäker och att den förändras väldigt snabbt. Det skiljer väldigt mycket mellan olika aktörers bedömningar av läget, jag tror egentligen inte att någon kan göra en riktigt bra analys just nu, säger han.

Har ni en för optimistisk syn på framtiden för småhusbyggandet?
— Situationen är som sagt väldigt osäker, så det är inte osannolikt att småhusbyggandet blir lägre än vi sagt.

Har ni dålig förankring i industrin, som TMF påstår?
— Nej, det tycker jag nog inte. Jag har själv pratat med TMF i början av oktober. Men vi kan självklart diskutera tillsammans om hur vi kan få ett ännu bättre utbyte framöver, säger Hans-Åke Palmgren.