Nyheter

Bra år att vänta för installationsbranschen

Ola Månsson, Installationsföretagen, Klas Tocklin, Caverion, Thomas Ekvall, Prognoscentret och Linda Lönneberg, Projektengagemang.

Bostadsbyggandet vänder nedåt, men det påverkar inte hela byggbranschen. Under en paneldiskussion på Nordbyggscenen tittade man närmare på vilka utmaningar som finns inom installation.

– Vi har haft ett antal år med tillväxt inom byggbranschen som nu börjar mattas av. Nu ser vi att bostadsbyggandet vänder nedåt och det är byggstarterna som påverkas, investeringarna fortsätter att öka även i år, säger Thomas Ekvall på Prognoscentret.
Han var en av fyra paneldeltagare i en debatt på Nordbyggscenen, där Fredrik Karlsson, chefredaktör på VVS-forum tog pulsen på byggmarknaden med fokus på installationssidan. Panelen var överens om att det inte märks någon nedgång för installation.
– Eftersom installatörerna kommer in cirka 9 månader in i ett projekt väntas nedgången inte märkas i år. Även nästa år ser bra ut, spår Thomas Ekvall.
– Bostäder utgör bara 17 procent inom installation, så det ger ingen stor påverkan. Men år 2020 kanske nedgången i bostadsbyggandet även leder till att företag drar sig för att etablera sig där det finns dåligt med bostäder för medarbetarna. Då påverkas installatörerna mer, säger Ola Månsson, vd för Installationsföretagen.
– På konsultsidan är marknaden god. Arkitekterna märker dock av att stora bostadsprojekt skjuts fram eller inte blir av. Inom offentlig sektor är det bättre, de har en fortsatt stor investeringsportfölj, säger Linda Lönneberg på Projektengagemang.
Västra Götaland växer mest och inom det befintliga beståndet finns det också mycket jobb. Ola Månsson tycker att installationsföretagen kan kliva fram mer.
– Vad är det som säger att inte installatörerna kan leda ett projekt?
Stora infrastrukturprojekt är att vänta och där finns det inte många svenska företag som är rustade att ta för sig. I storstäderna är det också stor konkurrens om jobben, inte minst från utländska aktörer. 
– Vi måste driva frågorna vidare så vi får en sund konkurrens. Det är också en stor utmaning att hitta arbetskraft, säger Ola Månsson.