Krönikor & Debatt

”Bra BF och Byggnads – men underskatta inte utmaningarna”

Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke. Foto: Veidekke

Inte för att lägga smolk i glädjebägaren, men det finns ett par saker som Byggföretagen och Byggnads bör beakta med anledning av överenskommelsen i byggavtalet kring ordning och reda i branschen, skriver Lennart Weiss i sin senaste krönika.

Jag tillhör de som med viss förvåning tog del av nyheten om att Byggföretagen (BF) och Byggnads inom ramen för årets avtalsförhandlingar enats om att formalisera arbetet med ordning och reda inom Byggbranschen. Jag är fortfarande förvånad. Efter år av offentlig munhuggning mellan Byggnads och BF om dessa frågor men också ökade slitningar inom Byggföretagens medlemskår var detta ett mycket välkommet besked. Överenskommelsen är en framgång för båda parter, inte minst Mats Åkerlind (BF) och Torbjörn Hagelin (Byggnads) som ansvarat för förhandlingsarbetet.

Stärk tilliten mellan parterna

Frågan är då vad man enats om? Parterna har gemensamt skapat en ”verkställande grupp” med namnet Svensk Byggkontroll. I överenskommelsen heter det att parterna löpande ska ha ”formella och informella möten på ledningsnivå” för att driva ”gemensamma utvecklingsfrågor,” följa arbetet i tillsatta arbetsgrupper och ”förebygga eventuella meningsskiljaktigheter”. Inte minst det sista är en god markering. Att skriva på ett papper är en sak. Minst lika viktigt är att etablera en process som stärker tilliten mellan parterna med förmåga att snabbt hantera möjliga skavsår.

Av den särskilda bilaga om Svensk Byggkontroll som finns i överenskommelsen framgår en lång och detaljerad lista med dokument som ska överlämnas till Byggnads i samband med begäran av kontroll. Det är en oväntat konkret och bra lista som rimligen eliminerar de slitningar som ibland förekommit i samband med Byggnads kontroller. Graden av konkretion men också den föreslagna finansieringslösningen med en särskild tillsynsavgift som fastställs årligen skapar också trovärdighet. Med erfarenhet från Veidekkes eget kontrollarbete kan jag vittna om att ett seriöst kontrollarbete är såväl tids- som resurskrävande. Utan en professionell organisation, relevant systemstöd och strukturerat arbete av dedikerade personer kommer man ingen vart. Detta handlar om ett seriöst utredningsarbete där uppgifter från olika källor ska sammanställas och jämföras.  Därutöver ska tid avsättas för dialog med enskilda företag samt analys av löpande rapportering.

Ett par saker att beakta

Just nu finns ingen anledning att lägga smolk i glädjebägaren. Min tro är att man förstår vad man skrivit på och att båda parter är helt seriösa i sina intentioner. Ett par saker bör man dock beakta. Med denna överenskommelse har Byggnads tagit på sig både ansvar och förväntningar om att kunna skapa en professionell kontrollfunktion. Förutom tillräckliga utredningsresurser behöver man relativt snabbt etablera ett strömlinjeformat arbetssätt med gemensamma verktyg. Min tro är att Byggnads behöver skapa en back office-funktion, antingen internt eller via ett externt tredjepartsföretag som stöttar kontrollenheten, ibland med mer kvalificerade utredningar, vid andra tillfällen med råd och stöd.

Och hur tänker man nu på BF? Är tanken att överlåta kontrollerna av de egna medlemsföretagen till Byggnads eller avser man stärka den egna kontrollförmågan? Efter ett kongressbeslut har BF idag möjlighet att vid misstanke om regelöverträdelse pausa ett medlemskap. De verkligt allvarliga problemen fångar man dock inte via CreditSafe. De kräver fördjupade bolagskontroller som en resursstark organisation som BF har förutsättningar att etablera. Blir det ett nästa steg eller är tanken att Byggnads ska sköta det mer djuplodande kontrollarbetet också åt BF? Som sagt, en bra start men nu krävs svar och åtgärder på en annan nivå.

/Lennart Weiss,
kommersiell direktör på Veidekke