Nyheter

Bra byggmarknad trots inbromsning

Nu dämpas den ekonomiska tillväxten i Sverige. Det får effekter även på byggbranschen. Men Sveriges Byggindustrier tror ändå på en hyfsat bra byggmarknad och förutspår en ökning av bygginvesteringarna med fyra procent under 2008.

En kraftig inbromsning i den amerikanska ekonomin dämpar den globala tillväxten. Dessutom påverkas de svenska hushållen av oron på de finansiella marknaderna och den senaste tidens inflationsuppgång. Det har lett till en bromsad konsumtion.

— Det är en dämpad tillväxt i omvärlden och i Sverige, men vi är ändå rätt positiva till byggmarknadens utveckling, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.

Under de senaste fyra åren har bygginvesteringarna ökat med 5-10 procent varje år. Men nu stannar uppgången av, framför allt på grund av en inbromsning i bostadsbyggandet.

Under 2008 förutspår Sveriges Byggindustrier en ökning av bygginvesteringarna med fyra procent. Året därefter tror branschorganisationen på en ökning med två procent.

Sysselsättningen i byggindustrin fortsätter uppåt, men ökningstakten har dämpats. Under 2007 var i genomsnitt 4,2 procent av byggnadsarbetarna arbetslösa. Men Västernorrlands och Gävleborgs län utmärker sig med en högre arbetslöshet (8,8 respektive 8,5 procent).

Problemen med brist på material och personal för byggföretagen väntas lindras framöver.
— När investeringarna växer långsammare ökar chansen att företagen hinner med att rekrytera i lagom takt och risken för stigande kostnader minskar, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier.

Men bristen på produktionsledande personal väntas öka i vissa delar av landet.

Bygginvesteringarnas utveckling

Investeringsvolym samt procentuell förändring i fasta priser

Miljarder kronor 2007 per sektor
Bostäder: 103,1
Lokaler: 79,7
Anläggningar: 64,6
Summa: 247,4

Utfall 2007
Bostäder: 9
Lokaler: 8
Anläggningar: 2
Summa: 7

Prognos 2008
Bostäder: 2
Lokaler: 7
Anläggningar: 3
Summa: 4

Prognos 2009
Bostäder: 2
Lokaler: 1
Anläggningar: 3
Summa: 2