Nyheter

”Branschen behöver fler modiga chefer”

I byggbranschen är det svårt att vara öppen med sin homo- och bisexualitet. Många väljer att hålla tyst om sitt privatliv. <br></br> — Det behövs modiga chefer som inte tolererar kränkningar, säger Karolina Rinman på NCC.

Hälften av alla homo- och bisexuella är inte öppna med sina arbetskamrater om sin sexuella läggning. Samtidigt uppger var fjärde att det förekommer nedsättande och förlöjligande omdömen om homo- och bisexuella på deras arbetsplatser.

Karolina Rinman, hälsostrateg på NCC, är övertygad om att det finns lika många homo-, bi- och transpersoner (hbt) inom byggbranschen som i samhället i stort.
— Jag tror det är lättare att vara öppen i en miljö som inte präglas av traditionella värderingar. Med tanke på hur få homo- och bisexuella jag faktiskt känner till inom byggbranschen har jag svårt tro att ens hälften skulle vara öppna med sin läggning, säger hon.

NCC har engagerat sig i det EU-finansierade arbetslivsprojektet Fritt fram, som under flera år verkat för att öka kompetensen inom frågor som berör hbt-personer.

Byggföretaget har deltagit två år i projektet och har under perioden arrangerat utbildningar i hbt-frågor för personalchefer och personalavdelningar, berättar Karolina Rinman som är ansvarig för projektet. Frågorna har även inkluderats i företagets ledarskapsutbildningar.
— För oss är det väldigt viktigt att arbeta med våra värderingar. Vi ska alltid se till vår personals kompetens. Kön, ålder, etnisk tillhörighet och sexuell läggning är underordnat, säger Mats Pettersson, NCC:s personaldirektör.

En opinionsundersökning gjord på uppdrag av Fritt fram visade att risken för ohälsa är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella som arbetar där det förekommer trakasserier och diskriminering. Karolina Rinman tror att hälsan kan ta skada även av att behöva hålla sin sexuella läggning — och därmed även sina familjeförhållanden — hemlig för sina arbetskamrater.
— Vi måste lyfta fram dessa frågor och ge förutsättningar för homo-, bi- och transpersoner att vara öppna även inom byggbranschen. I grund och botten handlar det om att ha respekt för varandra.

Hur ska ni nå ända ut i byggbodarna med detta?
— Att ändra värderingar är inte lätt, det här är ett långsiktigt arbete där vi bara tagit ett litet steg på vägen. En målsättning är att blåsa liv i värderingsdiskussionerna som vi hade för några år sedan och inkludera hbt-frågorna i dessa.

Har du några råd att ge för hur diskriminering eller osynliggöranden av hbt-personer kan motverkas?
— Att inte förutsätta att alla runt en är heterosexuella. Att inse att någon kan ta illa upp av det som ses som en ”hård men hjärtlig jargong”. Det behövs också modiga chefer och medarbetare som inte tolererar kränkningar utan vågar säga ifrån, säger Karolina Rinman.

.

Fritt frams råd för arbete mot diskriminering

• Kartlägg kunskap och kompetens inom området sexuell läggning på ditt företag.
• Utbilda ledningsgrupp, styrelse, verksamhetschefer – eller hela arbetsplatsen.
• Gå igenom ert kommunikationsmaterial – kan alla sorters familjer känna igen sig i bildvalen, är orden som används könsneutrala?
• Granska era blanketter, formulär och datasystem — är de könsneutrala?
• Gå igenom er rekryteringsprocess, se till att tydliggöra att ni är en öppen och inkluderande arbetsplats. Att annonsera även i gaymedia kan vara en tydlig signal.
• Avsätt tid för att ta upp hbt-frågor på fackliga utbildningar.
• Ta upp temat i personaltidningen.
• Kvalitetssäkra bemötandet av kunder och brukare.
• Synliggör ditt företags engagemang i lokala arrangemang eller i Pride 2008.

Läs mer på www.frittfram.se

Fritt fram i arbetslivet

Alla ska kunna vara öppna med sin sexuella läggning på sin arbetsplats – även homo-, bi- och transpersoner (hbt).
Det var syftet med projektet Fritt fram som startades 2002 som ett samarbetsprojekt mellan arbetsgivare, fackförbund och intresseorganisationer.

Projektet delfinansierades av medel från Europeiska socialfonden och EU:s Equalprogram.
Det avslutades 2007 och ersattes med att 38 företag uttalade att de på egen hand ska fortsätta arbetet med att öka kunskapen som berör hbt-personer.
Bland dem finns Volvo, Posten, NCC, Försvarsmakten, Polisförbundet och Lärarförbunden.