Nyheter

Branschen får nya certifieringssystem

Sabina Jonestrand på SGBC. Bild: SGBC

SGBC lägger till ytterligare ett par miljöcertifieringssystem till de redan befintliga – Breeam In-Use (BiU) och Ceequal. Det förstnämnda riktar sig till befintliga fastigheter.
– Vi har ett stort befintligt fastighetsbestånd som vi behöver arbeta med, säger Sabina Jonestrand, chef för Breeam och hållbar infrastruktur på SGBC.

Breeam In-Use används i över 30 länder och det är heller inte ett helt obekant system i Sverige.

– Det används redan här, men då har man haft kontakt direkt med Building Research Establishment i England, som står bakom systemet. Nu har vi skrivit avtal med BRE om ett samarbete och vi kommer bland annat att stötta branschen med hur man ska tolka kraven, arrangera utbildningar och så vidare, säger Sabina Jonestrand.

Breeam In-Use skapades 2009 och används för att förbättra befintliga byggnader och riktar sig framför allt till fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster. Systemet är heltäckande och inkluderar en byggnads olika miljöaspekter och påverkan som exempelvis energi, vatten, material och kemikalier, ekologi på platsen, transporter samt avfallshantering. Den senaste manualversionen, version 6, som släpptes förra året innebär att även klimatanpassning och resurser involveras.

– Vi har jobbat länge med krav för nyproduktion, men vi har ett stort befintligt fastighetsbestånd som vi måste tänka på för att klara uppsatta hållbarhetsmål, säger Sabina Jonestrand.

SGBC har redan miljöcertifieringssystem som omfattar det befintliga beståndet. Dessa är Miljöbyggnad i Drift och Leeds certifieringssystem för befintliga byggnader.

– Jag ska inte bedöma vilket som är bäst av dessa, det viktigaste är att man hittar ett verktyg som passar sin verksamhet. Vi har till exempel i dag redan många som använder Breeam för nyproduktion och då kan det även vara naturligt att även använda Breeam In-Use i förvaltningsskedet. Internationella aktörer kan också lockas av BiU eftersom systemet är internationellt erkänt.

Det finns, enligt Sabina Jonestrand, två manualer för Breeam In-Use; en för kommersiella byggnader och en för bostäder.

Det andra nya systemet är Ceequal, även detta från brittiska BRE. Ceequal är enligt SGBC i dag det ledande certifieringssystemet inom anläggning och infrastruktur, med över 1000 registrerade projekt. Framför allt riktar sig det här systemet för projekt inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning samt offentliga miljöer.

– Med vår nya satsning och certifieringen Ceequal hjälper vi branschen ytterligare att säkra hållbarheten i infrastruktur- och anläggningsprojekt. Certifieringen är ett tydligt, trovärdigt och transparent kvitto på att projekten uppnår ställda hållbarhetskrav, menar Jonestrand.

Även Ceequal används sedan tidigare i Sverige, bland annat vid utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, men har inte tidigare hanterats av SGBC. Inledningsvis kommer SGBC att arrangera kurser, nätverkande och seminarier.

– Men på sikt hoppas vi kunna erbjuda svenska verifierare inom infrastruktur och anläggning, något vi saknar i dag.

Sweden Green Building Council utför i dag certifikat inom Citylab, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, Breeam SE, Greenbuilding och Nollco2.

Systemen där SGBC inte certifierar utan enbart jobbar med utbildningar och för att stötta branschen är Leed, Well, Breeam In-Use och Ceequal.

Finns inte risken att det blir för många system?


– Vi tycker att det viktigaste är att man certifierar, sen är det så att olika aktörer föredrar olika system. Vi hoppas att dessa riktar sig till olika målgrupper och kompletterar varandra. Vissa system används också ihop med varandra, som till exempel Well och Nollco2. Men helt klart är att intresset för att miljöcertifiera projekt är fortsatt stort. Åtminstone i storstadsregionerna, där är det självklart att projekten ska certifieras enligt något system, säger Sabina Jonestrand.