Nyheter

Branschen förändrar metoderna

Flera företrädare för byggbranschen håller med om att nya metoder bör prövas bättre. Och på takläggarfirman Takvärn har man ändrat arbetssätt efter takrasen. – Vi lägger större vikt vid att besiktiga befintlig konstruktion innan vi gör någon påbyggnad, sä

Han har följt utredningarna i ett par fall av större takras och säger, utan att avslöja vilka byggnader det handlar om, att man i båda fallen har kommit fram till att man inte har gjort en förberedande besiktning av den befintliga byggnaden, innan man gjorde tillbyggnad. – Bärigheten förändras genom åren av läckage och annat, säger Ulf Wernquist. Därför fokuserar företaget nu mer på besiktningar innan tillbyggnader uppförs. Men han håller endast delvis med om att branschen använder sig av oprövade metoder. – Jag tycker att SP och andra ska sätta stopp, om man redan på tänkarstadiet kommer på något motbjudande. Men ju mer man kan testa innan man gör något till fysisk verklighet, desto bättre. Jan Antonsson, kalkylator på Byggnadsfirman OA Tobiason, håller med om att nya material och tekniker i många fall inte prövas ordentligt. – Men nu håller de större material- leverantörerna på att testa sina system på SP. Jag upplever att det görs mycket mer för att få till bra system, säger han. Även Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC, håller med om att det förekommer att man använder oprövade metoder. – Vi använder lite för mycket verkliga projekt som testprojekt och vi behöver bli bättre på att verkligen följa upp vad som händer i färdiga konstruktioner. – Inte mer än någon annan. Man gör ofta så, man förlitar sig på tidigare erfarenheter och materialleverantörer eller komponentleverantörer och så utvecklar man det vidare, säger Jan Byfors. Förbundsdirektör Magnus Janson på Svenska Byggingenjörers Riksförbund tycker att det behövs mer tester i labbmiljö. Samtidigt framhåller han att det hela tiden kommer nya bud. – Krypgrunderna var en period det bästa. Sen såg man att den i vissa fall kan ge dålig luftväxling. Då skulle man bygga en platta på mark, men sen har man fått problem med fukt i den konstruktionen.