Politik

Branschen mötte regeringen om byggkrisen

I går mötte branschen regeringen om byggkrisen. Foto: Byggföretagen
I går mötte branschen regeringen om byggkrisen. Foto: Byggföretagen

På torsdagen mötte parter inom byggsektorn regeringen för ett möte om byggkrisen. Bland annat medverkade Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på TMF.
– Det var ett bra samtal där vi kunde stå enade i behoven av insatser.

Förutom Trä och Möbelföretagen deltog även GS-facket, Byggnads och Byggföretagen. Enligt branschorganisationens vd Catharina Elmsäter-Svärd har parterna olika ingångsvärden och förhållningssätt till vad som behöver göras, men man är överens om startlån för förstagångsköpare, att ta bort det skärpta amorteringskravet och ett höjt bolånetak. Sedan förs också resonemang, enligt Elmsäter, om att i närtid stimulera produktion och sysselsättning. 

– Krisen i bostadsbyggandet påverkar tusentals och åter tusentals människor. Den drabbar inte bara individer och familjer, utan får även stora konsekvenser för hela samhällsutvecklingen. Ökad bostadsbrist och trångboddhet gör det ännu svårare att hålla ihop Sverige, säger hon och fortsätter:

 – Byggföretagen har en god dialog med regeringen. Branschen förväntar sig klarare besked om reformer i samband med att vårbudgeten presenteras.

Cecilia Ask Engström:

– Regeringen har tidigare sagt att de är beredda att göra mer om byggkrisen förvärras och vårt gemensamma budskap på mötet var att det är bråttom med nya åtgärder för att få fart på byggandet, säger hon.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm säger att regeringen uppskattade att parterna hade med sig några konkreta kravpunkter.

– Läget är akut nu, det är mycket som behöver byggas. Det gäller att vidta kraftfulla insatser för att få fart på byggandet, annars riskerar den svenska byggindustrin att slås ut. Det borde till exempel gå att skapa någon form av nytt investeringsstöd och kompetensen är en viktig fråga. Sen är det också så att byggbranschen spelar en viktig roll vid upprustningen av försvaret när vi nu går med i Nato.