Nyheter

Branschen om årets som gått – och önskningar inför 2022

Emmalena Andersson, Årets Byggkvinna 2021, Ola Månsson, vd Installatörsföretagen och Tor Borg, Analyschef på Citymark Analys/Byggfakta.

Byggvärlden har bett några personer inom olika delar av byggbranschen berätta om året som gått och vad man helst vill se 2022.

Emmalena Andersson, Årets byggkvinna 2021 och arbetsledare på Betonmast:

Hur har byggåret 2021 varit?

–2021 är ett år med förändring för mig och även hela byggbranschen har arbetat hårdare för en bättre arbetsplats. Många företag och individer har förstått sin egen del i kulturen och öppnat sina ögon mer. Mångas mående pga av vår pandemi har gjort att vi reflekterar mer och tar med tid till oss själva och tankar. Vi värnar om att vi själva vill må bra och vår del vi måste ge andra människor. Byggbranschen står starka i pandemin och vi har mycket jobb på marknaden, en baksida av pandemin är dock att många har fått räkna lågt. Det ger spår i förhandlingar och projektering som sedan visar sig starkt i byggena. Materialpriser har gått upp. Mycket mer än vanligt handlar allt om pengar. Detta ger negativa resultat på det mesta vad handlar om arbetsmiljö och att vi är isolerade hemma. Jag tycker det är bra att många jobbar med sig själva och då kan göra att vi ändå ser positivs och mår bra på vår arbetsplats och hemma. Folk är sjuka och arbetsbristen hög, ändå ser jag en positiv bild av 2021.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Jag önskar mig av byggåret 2022 att vi alla kan räkna med större marginaler på marknaden. Jag önskar att fler gör en personlig utveckling och det speglar av sig på deras arbetsplats. Att fler företag tar vara på sina anställda och ser allas värde och olikheter, styrkor. Att fler ledare är bra ledare som bryr sig och får sin grupp att bli starka team. Att pandemin försvinner. Att vi återbrukar mer och tar vara på våra material in i nya byggnader. Att fler kvinnor och män vågar sig in i bygg. Att fler företag använder sig av hjälpen som finns för att göra sin arbetsplats bra för allas trivsel, om detta är något de inte klarar själva.

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen

Hur har byggåret 2021 varit?

– Det har varit ett år av återhämtning och fortsatt anpassning efter Coronaåret 2020. Branschen arbetar hårt och fokuserat med att lösa samhällets behov av klimatsmarta installationer. Detta trots flera utmaningar som sena eller uteblivna leveranser av material och dyrare inköp, osäkerhet kring kalkbrytningen på Gotland, svårigheter att hitta medarbetare och risk för fortsatt pandemi.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Naturligtvis vore en återgång till ett slags normalläge önskvärt. Vi vill lägga vår tid och fokus på att hjälpa samhället med den viktiga energi- och klimatomställning vi går igenom just nu. Stora miljövinster kan göras genom att fortsätta elektrifiera transporter och industriella processer samt energieffektivisera fastighetsbeståndet.

– Sen hoppas vi på långsiktiga förutsättningar. Det var olyckligt att stödet till energieffektivisering av flerbostadshus lyftes ur statsbudgeten i år. Sådan ryckighet försvårar klimatarbetet.

Tor Borg, Analyschef Citymark Analys/Byggfakta:

Hur har byggåret 2021 varit?

– Byggsektorn befinner sig i högkonjunktur. Trots pandemiproblemen så har byggaktiviteten ökat markant. Främst är det bostadsbyggandet som drivit på, men även byggandet av lager, logistik och industrier ökar. Byggandet av samhällsfastigheter ligger kvar på en hög nivå, kontorsbyggandet har dämpats något medan byggandet inom handel, hotell och restaurang ligger på historiskt låga nivåer.

Vad önskar du dig av byggåret 2022?

– Man önskar sig väl alltid stigande aktivitet. Men givet de orosfaktorer som finns i form av snabbt stigande byggmaterialpriser, begynnande arbetskraftsbrist, osäkerheten kring cementförsörjningen och de slopade investeringsstöden för hyresrättsbyggandet, så får vi nog vara glada om byggandet kan ligga kvar på 2021 års nivå.