Nyheter

Branschen rustar sig för cementkris

Foto: Getty Images

Varsel av personal och hinderanmälningar för projekt förbereds. I väntan på besked från politikerna rustar sig byggbranschen för en byggkris i höst.

– Vi har varnat för byggstopp och stora varsel, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, när hon på måndagen informerade Byggföretagens medlemmar om cementkrisen, som kan drabba landet redan i november.

På måndagen kom många anställda tillbaka till sina arbeten från semestern. Cirka 350 personer valde att logga in på Byggföretagens digitala seminarium om den eventuellt annalkande cementkrisen, där Catharina Elmsäter-Svärd redogjorde för hur Byggföretagen jobbat med frågan under sommaren, vad Mark- och miljööverdomstolens dom innebär och vad ett cementstopp får för konsekvenser, något som Byggföretagen sammanställt i en konsekvensanalys. Cementas täkttillstånd i Slite löper ut den 31 oktober, men domen har överklagats till Högsta Domstolen av Cementa. 

I väntan besked om prövningstillstånd från HD och på lösningar om framtiden från politikerna måste branschen förbereda sig för ett stopp den 31 oktober.  

– Vi måste agera på det besked vi har – att Slite stänger. Det kommer att få stora konsekvenser både för ekonomin och arbetsmarknaden. Vi har varnat för byggstopp och stora varsel. I november tar cementen slut, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

175 000 jobb i byggbranschen hotas, 280 000 om man räknar in även närliggande näringar. Cementbristen kommer att få stora konsekvenser både på ekonomin och sysselsättningen.

– Ett stopp för Cementas kalkbrytning i Slite sätter Sverige i ett oerhört prekärt läge.

Mats Åkerlind, förhandlingschef på Byggföretagen, drar paralleller till byggkrisen i början på 1990-talet.

– 1992/93 tappade branschen 30 procent av arbetskraften, cirka 100 000 personer. Nu pratar vi om nästan 300 000 personer.

Enligt Mats Åkerlind kan byggstoppet slå igenom på två tredjedelar av hela produktionen. Han informerade medlemmarna, ur ett arbetsgivarperspektiv, vilka regler som gäller för varsel av tjänstemän och byggnadsarbetare.

– Men vi gör bedömningen att det här är ett specialfall, vi kan bortse från varselreglerna. Vi varslar eftersom vi är tvungna när det här kommer att bli aktuellt och det hindrar oss inte att frigöra oss från personal när vi inte kan producera längre.

Byggföretagen har haft flera möten med näringsminister Ibrahim Baylan. Även bostadsminister Märta Stenevi har deltagit i dialogen med branschen.

– Vi måste få politikerna att förstå allvaret, säger Catharina Elmäster-Svärd.

Byggföretagen inväntar besked om nytt möte med regeringen i slutet av veckan.