Nyheter

Branschen väntar på valets efterspel

Alliansen förlorade sin majoritet och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Efter söndagens val råder ett oklart parlamentariskt läge.

— En viss osäkerhet återstår. Och osäkerhet är inget som jag gillar, säger Olle Ehrlén, koncernchef på NCC.

Enligt de preliminära valsiffrorna blev alliansen största block men förlorade sin majoritet. Och Sverigedemokraterna fick en vågmästarroll i riksdagen.

Olle Ehrlén, vd och koncernchef på NCC, ser det som en fördel att alliansens valseger ger kontinuitet.

— Den finansiella politiken har skapat en tillväxt och jag hoppas att den politiken kan fortsätta. Det positiva är att väljarna har sagt att alliansens politik gillar man. Det negativa är den parlamentariska krisen, säger han.

Zdravko Markovski, chef på JM Bostad Stockholm, hoppas att en alliansregering kan fortsätta den storstadssatsning som JM tycker sig ha sett under den gångna mandatperioden.

— Det har varit en del skatteomläggningar som har gjort att arbete lönar sig och alliansen tog bort fastighetsskatten. Indirekt blev det en satsning på storstadsorter, säger Zdravko Markovski.

För att undvika att ge Sverigedemokraterna inflytande i politiken sa Fredrik Reinfeldt under valnatten att alliansen ska söka samarbete med Miljöpartiet. Om det innebär en invit att bli regeringsparti eller stödparti var dock oklart. Och Maria Wetterstrand, Miljöpartiets språkrör, avfärdade tidigare under kvällen ett sådant samarbete.

Olle Ehrlén tror att Miljöpartiets politik i kombination med en alliansregering skulle kunna vara ett starkt alternativ.

— De gröna frågorna är viktiga. Jag ser gärna att Miljöpartiet får en påverkan på politiken, men alliansens politik tror jag kommer att vara basen för förhandlingarna, säger han.

Zdravko Markovski tror att utvecklingen mot fler energisnåla bostäder kan gå fortare om Miljöpartiet samarbetar med en alliansregering. Men om ett sådant styre är positivt för JM är han osäker på:

— Det beror på om man kan kombinera synen på tillväxt med fokus på hållbar samhällsutveckling, säger han.

För Stockholms del hoppas Zdravko Markovski att man behåller den höga ambitionsnivån för nya bostäder och bygger Förbifart Stockholm. Även Skanska poängterar vikten av att Förbifart Stockholm byggs. Peter Gimbe, presschef på Skanska, kan dock inte säga om det är bra eller dåligt med ett samarbete mellan Miljöpartiet och alliansen:

— Vi ser behovet av att bygga Förbifart Stockholm, och den gillar inte Miljöpartiet. Å andra sidan har Miljöpartiet haft en stor betoning på energieffektivisering i byggnader och vill ha tuffare krav på det som byggs, och det tycker vi är positivt, säger Peter Gimbe.

Skanska skulle helst se blocköverskridande överenskommelser om bostadspolitiken så att förutsättningarna står sig över mandatperioderna.

Så mycket riksdagsmakt får partierna

I den preliminära röstsammanräkningen under valnatten fick alliansen 172 mandat, de rödgröna 157 och Sverigedemokraterna 20 mandat. Den slutliga rösträkningen till riksdagsvalet beräknas bli klar under onsdagen.

Alliansens sex vallöften:

  • Behålla rotavdraget
  • Vidta åtgärder, eventuellt lagstiftning, för att få ner byggkostnader och antalet byggfel
  • Utveckla hyresrätten, i första hand genom att utvärdera förslagen om låg moms på bostadshyror, avskaffad fastighetsskatt för hyreshus och skattefria underhållsfonder
  • Förbifart Stockholm byggs
  • Avskaffa taxeringssystemet
  • Utreda höghastighetsspår för järnvägen