Nyheter

Branschens önskelista för 2019

Catharina Elmsäter-Svärd, Peter Åhs, Kajsa Hessel, Thomas Ekvall och Johan Lindholm. Foto: Susanne Bengtsson och Terese Perman.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier:
 

1) Vad har varit bäst och sämst med byggåret 2018?

Det har varit ett turbulent år. Vi har vi fått en ny infrastrukturplan på plats. Det är bra. Samtidigt ser vi hur en tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder har försvunnit på två år. Det är oroväckande, särskilt i en tid då Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare.

2) Vad önskar du dig av byggåret 2019?

Det är viktigt att hitta en lösning för de grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden idag. Vi behöver få igång rörligheten på bostadsmarknaden och hitta finansiering för hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar.

3) Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden nästa år?

Vi har varnat för ett minskat bostadsbyggande. Vi ser hur antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus faller från 64 000 förra året till 42 500 nästa år 2019. Det är ett tapp med 21 500 påbörjade bostäder sedan konjunkturtoppen 2017. För att råda bot på detta måste vi sänka trösklarna in till bostadsmarknaden och öka bredden av upplåtelseformer samt få fart på rörligheten i det befintliga beståndet. Den goda ekonomin skymmer behovet av strukturreformer.

4) Vilka frågor kommer dominera inom samhällsbyggnadssektorn?

Det är ekonomiskt och socialt ohållbart att åtta av tio unga vuxna stängs ute från den ägda bostadsmarknaden. Istället trycks de ut på den osäkra andrahandsmarknaden, den för individen dyraste boendeformen. I Stockholm ser vi hur unga människor får betala en etta i andrahand för 13 000 kronor i månaden eftersom de inte får lån till en bostadsrätt som skulle kosta runt 8000 kronor i månaden.

5) Vill du skicka med något råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

En kommande bostadsminister kommer inte att ha alla verktyg, mycket handlar om finanserna. Det är därför extra viktigt att vi får igång breda politiska bostadssamtal. Sverige står inför en rad utmaningar. Nu behöver vi få igång rörligheten på bostadsmarknaden och hitta finansiering för hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar.

 
Peter Åhs, Marknadschef Sverige Bygger:
 

1) Vad har varit bäst och sämst med byggåret 2018?

Bäst – att det hänt mycket då det gäller hållbart byggande och miljöcertifiering, samt att det också gjorts viktiga insatser mot kriminalitet/fusk i branschen.

Sämst är att bostadsbyggandet (främst i Stockholm) rasade trots att det finns ett så stort behov av bostäder, det är ett misslyckande för samhället.

2) Vad önskar du dig av byggåret 2019?

Att utvecklingen inom hållbart byggande fortsätter, att kriminaliteten/fusket i branschen minskar och att bostadsbyggandet sätter fart igen. Byggbranschen är en så viktig och stor del av Sveriges BNP och bostadsbyggandet en så stor och viktig del av byggmarknaden.

3) Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden nästa år?

Ser vi till vår projektdatabas och utvecklingen i den så är jag ändå försiktigt positiv, även om byggstartsindex för nya bostäder fortsatt ligger på minus (mest pga Stockholm) ser vi nu att projekteringarna av nya bostäder ökat de senaste 12 månaderna, även i Stockholm. Dessutom har projekteringarna av ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader av bostäder ökat kraftigt och vi har ett projekteringsindex som är det högsta på över två år. Visst finns det en osäkerhet kring bostadsmarknaden men i grunden finns som sagt fortsatt ett mycket stort behov av fler bostäder.

4) Vilka frågor kommer dominera inom samhällsbyggnadssektorn?

Jag tror att vi fortsatt får höra om ord som hållbart, miljö, digitalisering, bostadsbyggande, effektivisering och produktivitet. Men tyvärr också mer om fusk och kriminalitet (men förhoppningsvis också att branschen fortsätter göra insatser för att upptäcka, försvåra och stoppa det).

5) Vill du skicka med något råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

Först och främst lycka till, du har en viktig ministerpost, bostadspolitiken borde vara en av de viktigaste frågorna för alla partier eftersom en fungerande bostadsmarknad är förutsättning för ekonomin, utbildningen, sysselsättningen och att Sverige bygger och utvecklas åt rätt håll. Sedan vill jag råda bostadsministern att inte glömma/svika de unga på bostadsmarknaden, t ex. förstagångsköpare och studenter. Jag hoppas på kreativitet och mod så att man öppnar upp för olika bostadsformer och gör rimliga lättnader i byggnadsregler.

 
Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna: 

1) Vad har varit bäst och sämst med byggåret 2018? 

På ett personligt plan, för många i Byggcheferna, har det värsta varit Lars Bergqvists bortgång. Han var inte bara en stark ledare och vår hedersordförande, han var också en pionjär i kampen för jämställdhet. Å andra sidan har det bästa varit att hela branschen har steppat upp i mångfaldsfrågan. Det känns som om förändringsviljan och handlingskraften är starkare, bredare och djupare än någonsin. 

2) Vad önskar du dig av byggåret 2019?

Att kulturfrågorna prioriteras även när tiderna blir sämre, konkurserna ökar och budgetarna pressas. För det är då vi verkligen behöver vara rädda om varandra. 

3) Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden nästa år?

I det politiska vakuum vi befinner oss i nu måste jag tillstå att min kristallkula är något dimmig.

4) Vilka frågor kommer dominera inom samhällsbyggnadssektorn? 

Jag tror att frågor kopplade till sektorns produktivitet kommer att bli än mer akuta. Hur får vi mycket att bli mer genom att använda mindre? Hur ska vi göra rent praktiskt för att skapa högre volym, mer hållbara fastigheter och samtidigt leverera stort samhällsvärde?

5) Vill du skicka med något råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

Glöm inte den avsiktsförklaring som skrevs under i november 2017. Följ upp den, påminn branschen om den, och se till att kampen mot sexism och trakasserier fortsätter att föras. 

Thomas Ekvall, Prognoschef, Prognoscentret AB:

1) Vad har varit bäst och sämst med byggåret 2018?

Bäst har varit att Sverige byggt mer än på väldigt många år. Sämst har varit att det byggandet nu kommer att backa. Det finns dock vissa segment som är ljuspunkter, främst inom renovering.

2) Vad önskar du dig av byggåret 2019?

Att vi får en regering på plats som börjar diskutera långsiktigt hållbara reformer över blockgränserna och lägger grunden för ett bättre fungerande system 10 år framåt i tiden. Byggandet kommer nu att minska oavsett av konjunkturella anledningar.

3) Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden nästa år?

Svag nedåtgående trend i priserna vilket i förlängningen gör att byggstartade bostadsrätter fortsätter att minska. Däremot tror vi fortsatt att hyresrättsbyggandet kan dämpa fallet för bostadsbyggandet totalt.

4) Vilka frågor kommer dominera inom samhällsbyggnadssektorn?

Att allt fler människor kommer fastna i sitt boende i takt med att priserna faller samtidigt som det fortsatt är många som inte har någonstans att bo. Den frågan blir alltjämt viktigare. Men givetvis fortsätter hållbarhets- och digitaliseringsfrågor att vara heta.

5) Vill du skicka med något råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

Lyft blicken från kortsiktiga lösningar och börja fundera på långsiktiga reformer. En utbyggd transportinfrastruktur utgör en grund för att möjliggöra byggandet av fler bostäder till långsiktigt hållbara kostnader. Jag skulle även vilja se att särkraven sätts under lupp igen och att den nye ministern tittar på ett nytt system med Social Housing kombinerat med friare hyressättning i befintligt bestånd.

 Johan Lindholm, ordförande Byggnads: 

1) Vad har varit bäst och sämst med byggåret 2018?

Bäst har den fortsatta låga arbetslösheten bland våra medlemmar varit. Det är mycket som inte är bra, men för att ta upp något särskilt är att många, särskilt utländska, byggnadsarbetare inte har kollektivavtal och tjänar långt under avtalsenliga löner.

2) Vad önskar du dig av byggåret 2019?

Förutom en fortsatt god konjunktur för byggbranschen även att svenska byggnadsarbetare respekteras, får en arbetsmiljö där de kan arbeta fram till pensionen och få njuta av livet efter pensionen.

3) Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden nästa år?

Mycket tyder på att det kan bli en vikande marknad för bostadsrätter i många storstadsregioner, men bostadsbyggandet för vanligt folk kommer att komma igång på allvar när de ”lågt hängande frukterna” är plockade. Det är fortfarande 243 kommuner i Sverige som uppger att de har bostadsbrist och enligt Boverket behöver vi produceras 80 500 nya bostäder per år fram till 2020.

4) Vilka frågor kommer dominera inom samhällsbyggnadssektorn?

Bostadsbyggande, utan tvekan! Hur vi ska kunna ge gamla, unga och nyanlända möjlighet till en bostad till ett rimligt pris. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte bara byggs bostäder i Sverige. Det är både infrastrukturprojekt, skolor, sjukhus samt kommersiella fastigheter. Det finns just nu inget som tyder på att det är en vikande trend när det gäller detta.

5) Vill du skicka med något råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

Vi behöver en bostadspolitik värd namnet. Under de senaste åren har byggnadsarbetare byggt bostäder till de som har tjockast plånbok, nu är det dags att hitta vägar att bygga bort den bostadsbrist som vi fortfarande har. Vi vill att politikerna vaknar till när det kommer till höjd pensionsålder och rättar till det och branschanpassar pensionsåldern.