Nyheter

Byter motorvägar mot tunnelbana

Johan Brantmark, tidigare projektchef på Förbifart Stockholm, har fått en ny tjänst på region Stockholm, där han ska ansvara för sträckan Fridhemsplan-Älvsjö. Foto: Region Stockholm och Trafikverket

Johan Brantmark, som varit projektchef för Förbifart Stockholm i tio år, har valt att växla fokus från motorvägsbygge- till tunnelbaneutbyggnad. Som avdelningschef på region Stockholm blir han ansvarig för sträckan Fridhemsplan- Älvsjö.
Det finns likheter även om projekten är mycket olika, säger Johan Brantmark, som väljer cykeln till vardags.

Efter tio år som ansvarig för byggandet av E4 Förbifart Stockholm väljer projektchef Johan Brantmark att lämna Trafikverket. Hans nya roll blir som avdelningschef på region Stockholm. För Byggvärlden berättar han om sina nya roll – och om erfarenheterna från Förbifart Stockholm.

 • Vad är det för ny tjänst du fått? När tillträder du?
  – Jag har fått tjänsten som avdelningschef för den nybildade avdelningen ”väst” på nya tunnelbanan som byggs av Region Stockholm och jag tillträdde den första januari.
 • Vad ska du ansvara för och hur ser organisationen ut?
  – Jag ansvarar för genomförandet av en ny sträckning av tunnelbanan från Fridhemsplan till Älvsjö. Projektet är ännu i sin linda. Sträckningen är beslutad, men många frågor återstår att besluta. Detta gäller bland annat stationernas placering, utformningen av tunnlarna och stationerna samt byggmetoder. Organisationen består idag av ett 15-tal personer och som avdelningschef rapporterar jag till Niklas Bergman som är förvaltningschef.
 • Varför väljer du att lämna rollen som projektchef på Förbifart Stockholm?
  – Jag har jobbat 10 år på E4 Förbifart Stockholm och det är dags för mig att göra något nytt. Detta är verkligen både ett intressant och viktigt uppdrag som jag ser fram emot.
 • Ser du några likheter mellan jobben – något du tar med dig?  Finns det synergier mellan väg- och tunnelbaneprojekt?
  – Det finns likheter även om projekten är mycket olika. Båda projekten går delvis genom samma faser; först en tillståndsfas, som övergår i projektering av bygghandlingar och genomförande av ett byggprojekt. När väl bergrum och tunnlar är utsprängda följer ett omfattande arbete med tekniska installationer som ska testas och tas i drift. Sedan är det ju klart att båda projekten innebär tunneldrivning i likartad geologi. I varje fas måste man förbereda sig på efterföljande faser. Här ser jag att jag kan ha nytta av de erfarenheter som jag tar med mig från Trafikverket.
 • Förbifart Stockholm har ju kantats av en del problem med förseningar, ökade kostnader, vattenläckor och entreprenörer som inte hållit måttet. Har det varit ett tufft uppdrag och har din roll varit utsatt?
  – Visst har vi haft utmaningar i projektet, men jag tycker att vi hanterat dom väl och det är också väldigt mycket som gått riktigt bra.  Jag är både glad och stolt över den organisation jag jobbat tillsammans med under mina tio år som projektchef. Det har gjort att jag trivts mycket bra. Jag har inte känt mig utsatt och det ingår i rollen som projektchef att berätta och förklara för omvärlden vad vi gör, hur verksamheten går framåt och vilka åtgärder vi vidtar när vi stöter på utmaningar.
 • Vem tar över din roll på Förbifart Stockholm?
  – Anders Selström är tillförordnad projektchef och ersätter mig i projektet. Han tillträdde i formell mening den 1e november så vi har hunnit med ett överlämnande.
 • Är du en bil- eller tunnelbanemänniska – vad åker du mest?
  – Ha ha, jag är nog mest en cykelmänniska. Det är så jag tar mig fram till vardags. Men visst kan du se mig även på tunnelbanan ibland. Bil blir det bara om jag ska åka längre sträckor som till sommarstugan eller vänner som bor lite längre bort.