Nyheter

Bravida i topp för tredje året i rad

Mattias Johansson, vd på Bravida.

För tredje året i rad toppar Bravida listan över största installationsföretagen i Sverige.
2015 hade de en omsättning på 7,7 miljarder.

Industrifakta har sedan 2014 sammanställt de 20 största installationsföretagen sett till omsättning och även i år ligger Bravida högst upp på listan.

– Vi är väldigt glada och stolta över att vi för tredje året i rad ligger i topp. Att vara störst känns bra, men framförallt är det viktigt att vi samtidigt visar god lönsamhet. Därför jobbar vi för att hela tiden bli ännu bättre – det är en del av vår kultur, säger Mattias Johansson, vd på Bravida.

Industrifaktas sammanställning avser 2015 och det var ett på många sätt viktigt år för Bravida.

– 2015 stack verkligen ut som ett starkt och händelserikt år i Bravidas historia. Vi levererade ett rekordresultat, samtidigt som vi passerade två viktiga milstolpar – vi expanderade till Finland och noterades på Stockholmsbörsen.

Under 2015 tog Bravida flera uppdrag inom framför allt nybyggnation och renovering av sjukhus.

– Men ännu viktigare för verksamheten är våra många små och medelstora order som lägger grunden till vår affär och skapar stabilitet. 70 procent av vår omsättning bestod av uppdrag mindre än 10 MSEK. Vi fortsatte med andra ord att växa, både av egen kraft och genom förvärv. Utöver de 16 förvärv vi gjorde bidrog den organiska tillväxten med sju procent, cirka tre procent över marknadens tillväxt, vilket är ett kvitto på Bravidas styrka och visar att vi gör mycket rätt, säger Mattias Johansson.

Tror du att ni kommer att toppa listan även vid nästa sammanställning?
– Det hoppas vi så klart! Vår tillväxt har hittills varit lägre än förra året. Vi är noga med att växa lönsamt. Men flera förvärv bidrar till att vi ökar omsättningen och ytterligare befäster vår position som den ledande installations- och serviceleverantören.

Hur har 2016 varit? Några särskilda händelser du vill lyfta fram?
– Under 2016 har vi sett en fortsatt ökad tillväxt i vår orderstock, som just nu ligger på en toppnivå. Bland annat har vi vunnit en mängd nya sjukhusuppdrag, både i Sverige, Norge och Danmark, vilket är väldigt roligt. Samtidigt fortsätter vi att växa inom service. Vi stärker successivt vår position på servicemarknaden. Vi har gjort nio förvärv hittills varav fyra i Sverige, bland annat Björnbergsgruppen i Stockholm, som stärker vår position i regionen.

Ser du några utmaningar framöver?
– Bravida har goda förutsättningar för att fortsätta växa. Men för att göra det behöver vi bli fler medarbetare. Konkurrensen om medarbetarna blir allt tuffare och det gäller såväl ingenjörer som montörer och tekniker. Att vara en intressant arbetsgivare och locka de bästa talangerna till Bravida är en grundförutsättning för att vi ska nå våra mål. Därför satsar vi just nu stort på att ytterligare förstärka vårt arbetsgivarerbjudande. En annan utmaning är den ökade prispressen på marknaden, inte minst i Stockholm. Då är det viktigt att vi fortsätter följa vår strategi ”marginal före volym”, och väljer bort projekt som inte har tillräckligt hög marginal. Vi vill inte växa till vilket pris som helst!

Hur ser du på framtiden?
– Jag ser ljust på framtiden. Vi verkar i en bra marknad. Det byggs mycket i Norden, både fastigheter och stora infrastrukturprojekt, där Bravida har stora möjligheter att få vara med och installera. Men det är servicesidan som skapar stabiliteten i vår verksamhet. Vår storlek är resultatet av samlade insatsen av 243 avdelningar. Nyckeln till vår framgång är att våra lokala avdelningschefer har hela resultatansvaret som vi lyckats kombinera med de skalfördelar som finns i en större organisation.

 Det skapar energi och kraft att ständigt driva organisationen framåt. Därför tror jag att vi kommer att fortsätta att växa även framöver!

På andra och tredje plats i listan ligger Assemblin och Caverion Sverige med 6,5 respektive 5,6 miljarder.

Efter de tre stora följer Eitech Electro, som lyckades klättra förbi både One Nordic och Midroc Electro från sjätte till fjärde plats.
Starkast utveckling har Torpheimer System stått för, som gick från att vara utanför topp 20 förra året till att nu vara på 13:e plats.

Även Callenberg Technology, Kungälvs Rörläggeri och Nymans Elektriska har slagit sig in bland de 20 största. Uppdelat per bransch toppar Assemblin El listan över de 30 största elinstallationsföretagen på 2,6 miljarder, följt av Eitech Electro och One Nordic. Caverion Sverige är i särklass största ventilationsinstallatör, med Gunnar Karlsen Sverige och Assemblin Ventilation på andra och tredje plats.

Bravida, som toppar totallistan, toppar även listan över de största VVS-installatörerna följt av Assemblin VS och Torpheimer System.

Anna Sjöström
 

Sveriges 20 största installatörer inom el, vs och ventilation 2015:

2015      2014                                                               Omsättning, mkr        Antal anställda
1               1         Bravida AB*                                           7 693                            4 717
2               2         Assemblin AB*                                          6 527                        4 694
3               3         Caverion Sverige AB                                5 558                         3 977
4               6        Eitech Electro AB                                       2 083                         1 056
5               5        One Nordic AB                                           1 963                            975
6               4        Midroc Electro AB                                     1 761                         1 447
7               9        Gunnar Karlsen Sverige AB                       794                              366
8               8         Elajo El och Energiteknik AB                     731                              737
9              15        Sector Alarm AB                                        619                                  80
10            10       Emil Lundgren AB                                     554                                 462

11            11      Sallén Elektriska AB                                   519                                 299
12            12      Schindler Hiss AB                                       446                                 284
13            24       Toppheimer System AB                           407                                   21
14            17       Apq El AB                                                     381                               295
15            23      Callenberg Technology AB                        379                               126
16            20       Radiator VVS AB                                         375                               262
17            13      AB Infjärdens Värme                                 342                               237
18            21      Kungälvs Rörläggeri AB                             337                               185
19            19      Otela Ratel AB                                            322                                 98
20            29      Nymans Elektriska AB                                318                                152

*Inklusive dotterbolag som är bland de 50 största installatörsföretagen 2015

           Källa: Industrifakta