Nyheter

Bred uppgång 2014

Nästa år väntas en bred uppgång inom byggindustrin när även det privata lokal- och anläggningsbyggandet varvar upp, visar en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Den ekonomiska tillväxten i världen har varit svag både under 2012 och 2013, men utvecklingen går åt rätt håll.

I Sverige är det hushållens konsumtion som driver tillväxten under nästa år. Bostadsbyggandet vände upp redan i våras och delsektorn dämpar nedgången för byggindustrin i år. Den allmänna konjunkturförbättringen bidrar till att de privata lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal 2014.

– Nybyggandet av flerbostadshus blir den främsta drivkraften under prognosperioden. Nästa år kommer även det kommersiella lokalbyggandet igång samtidigt som bland annat energisektorn inom anläggningsmarknaden ökar investeringarna. Infrastruktursatsningar lyser däremot med sin frånvaro. Regeringens ökade satsningar kan tyvärr skönjas först bortom 2015, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI, i ett pressmeddelande.

– Totalt sett ser 2014 ut att bli ett relativt bra byggår. Detta under förutsättning att vi lyckas nå en överenskommelse i frågan om ordning och reda i branschen och inte får en uppslitande arbetsmarknadskonflikt mitt i återhämtningen, säger Johan Deremar.

Bygginvesteringarnas utveckling

 

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring    

         
 

Mdkr

Utfall

Prognos

 

Sektor

2012

2012

2013

2014

Bostäder

112,6

-11

 5

4

Lokaler

101,3

 11

-6

2

Anläggningar

  76,7

   9

-1

2

Summa bygginvesteringar

290,6

   1

 0

3