Nyheter

Bredare granskning av rot under 2014

Skatteverket kommer under året att närmare granska några specifika områden där det är en ökad risk för felaktiga rot- och rutavdrag.

Granskningen rör främst utförare och köpare inom värmepumpsbranschen och bostadsrättsföreningar. Det framgick när Skatteverket presenterade årets större kontrollinsatser.

Under 2013 gjordes en första kartläggningskontroll av värmepumpsbranschen. Kontrollen visade att det är förhållandevis få som håller sig till de schabloner som tagits fram.
– Vi har sett många fel och det handlar främst om höga och ospecificerade arbetskostnader, låga materialkostnader och att det saknas tillförlitligt underlag som visar hur kostnaderna har fördelats. Därför ska vi nu granska området ytterligare. Det är viktigt att seriösa företagare inte utsätts för oschysst konkurrens genom skattefusk, säger Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare med ansvar för rot- och rutkontroll på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Bostadsrättföreningar kommer också att granskas särskilt under året.
– Regelverket för utförda arbeten i bostadsrätter är inte helt enkelt. Man kan bara få skattereduktion för rotarbeten som utförs i lägenheten. Ibland kan det vara svårt att avgöra var gränsen för arbeten inne i lägenheten går, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Områden där det oftare blir fel är arbete med eldstäder, ventilationsarbeten och fönster och dörrar där arbete utförs i lägenheten men också utanför lägenheten.
– Det handlar alltså om att man begärt utbetalning för arbeten som inte ger skattereduktion. Det är viktigt att utföraren och kunden säkerställer att det utförda arbetet ger rätt till skattereduktion, säger Cajsa Toresten.