Nyheter

Breddad satsning för<br/> att locka ingenjörer

Personalbrist hotar inom samhällsbyggnadssektorn. Därför genomför nätverket Samhällsbyggarna en breddad satsning på studentmässor.

Det är redan nu svårt att täcka rekryteringsbehovet av medarbetare med eftergymnasial utbildning.

— Vi har länge jobbat för att få upp intresset för att bli byggingenjör, men vi har tidigare inte fokuserat på ingenjörer när det gäller installation inom till exempel el och VVS, säger Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustriers expert på kompetensförsörjning.

Han deltar i nätverket Samhällsbyggarna, som består av åtta organisationer och statliga verk. Nätverket bildades 2006 för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad.

Bristen på tekniker och ingenjörer riskerar att bli störst när det gäller ingenjörer med installationsinriktning på projekteringssidan och generellt inom anläggningssektorn.

— För några år sedan blev det uppenbart att bristen på ingenjörer kan drabba samhällsbyggnadssektorn hårt. Det spelar ingen roll hur många byggingenjörer vi har om det saknas andra typer av ingenjörer, då blir det ändå flaskhalsar, säger Lars Tullstedt.

Samhällsbyggarna medverkar vid årets sju större studentmässor. I veckan var det Noliamässa i Piteå och Umeå och nästa vecka blir det i Sundsvall och Östersund. På mässorna låter nätverket unga yrkesverksamma och studenter representera branschen.

– Vi branschrepresentanter håller oss i bakgrunden. Det ska inte vara vi, som ser ut som mässbesökarnas mammor eller pappor, som pratar med dem, säger Lars Tullstedt.

När kommer ni att se resultat?
— Det kommer ta ett antal år. Det här är inget man vänder på en dag. Men om 10 år tror jag att vi har en annan situation än i dag, säger Lars Tullstedt.

Nätverket Samhällsbyggarna består av Banverket, Elektriska Installatörsorganisationen, Lantmäteriet, Sveriges Byggindustrier, Svensk Energi, Svensk Teknik och Design, VVS Företagen och Vägverket.