Nyheter

Brett stöd för nya elregler

Jan Siezing, vd EIO.

I fredags löpte remisstiden för Elbehörighetsutredningens betänkande ”Elsäkerhet – en ledningsfråga” ut

Förslaget till nya regler för elinstallationer får brett stöd.

− Det finns ett brett, branschöverskridande stöd för att modernisera elsäkerhetsreglerna, säger Jan Siezing, vd på EIO.

I fredags löpte remisstiden ut för Elbehörighetsutredningens betänkande Elsäkerhet – en ledningsfråga (SOU 2014:89). EIO har begärt ut samtliga yttranden i ärendet som skickats till Miljö- och energidepartementet. Resultatet av sammanställningen visar att det finns ett brett stöd för utredningens huvudsakliga förslag.

− Det är glädjande att så många organisationer och företag är positiva till förslagen. Reglerna kring elinstallationer påverkar många delar av samhället och det breda stödet ser jag som ett kvitto på att utredaren har lyckats hantera en ganska komplicerad regelmateria på ett bra sätt, säger Jan Siezing i ett pressmeddelande.

EIO menar att kravet på egenkontroll samt registreringsplikten kommer att stärka köparens ställning och göra det lättare att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens och bedriver en seriös verksamhet.

EIO tillstyrker merparten av utredningens förslag. Det är bra att elinstallationsarbete förblir ett reglerat yrke, att överinseendet tas bort och ersätts med ett krav på egenkontrollprogram samt att företag som utför arbete på annans anläggning framöver måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket.

Nu förväntar sig Jan Siezing att regeringen inom kort presenterar ett skarpt förslag som riksdagen så småningom kan ta ställning till.

− För att undvika fel och olyckor krävs ett mycket tydligt regelverk. Nuvarande bestämmelser är föråldrade och måste ersättas. Det förslag som nu ligger på bordet kommer att bidra till att vi även framöver kommer att kunna upprätthålla en hög nivå på elsäkerheten, säger Jan Siezing.