Nyheter

Brinner du för entreprenadrätt?

Stephanie Torres, biträdande jurist på AG Advokat.

En fråga som ofta dyker upp i olika sammanhang, både i jobbsammanhang och i mer informella sammanhang, där mitt svar alltid är lika självklart. Nej, jag brinner inte för entreprenadrätt. Samtidigt som ordet NEJ kommer ur min mun får jag alltid samma blick från personen som ställer frågan. En blick som i princip säger ”Eh okey, men vad gör du då på AG Advokat, Sveriges ledande advokatbyrå inom entreprenad- och fastighetsbranschen?”

Kanske är det så att du i samma stund som du läser detta tänker samma sak. För att undvika missförstånd och för att inte framöver vara känd som den som arbetar på AG Advokat och inte älskar sitt jobb så ska jag försöka förklara.

Som ett första steg i mitt försvarstal så måste vi börja med att reda ut vad ordet entreprenadrätt faktiskt betyder. Entreprenadrätt är ett rättsområde inom juridiken och innefattar alla de juridiska frågor som berör utförandet av en entreprenad och de olika typer av upphandlingar som genomförs inom ramen för en byggentreprenad. Det är inte rättsområdet i sig som jag brinner för eller själva juridiken bakom. Om så hade varit fallet hade jag nog rent av valt att doktorera eller undervisa inom entreprenadrätt.

Det som i stället får mig att varje morgon med glädje och entusiasm ta mig till vårt lilla tillhåll ovanför NK-varuhuset är för att jag tycker att det är livsviktigt att vi har bra och välfungerande bygg- och anläggningsstrukturer. Jag vågar påstå att detta är av största vikt för mänsklighetens fortlevnad. Jag tycker nämligen att det är en grundförutsättning att ha en god fungerande infrastruktur för att vi på ett enkelt, hållbart och kostnadseffektivt sätt ska kunna ta oss mellan hemmet och arbetsplatsen, resa och transportera olika typer av varor.

Det är lätt att glömma att allt som förgyller ens liv och allt man fördriver tiden med inte skulle vara möjligt utan en välfungerande infrastruktur. En värld utan idrottshallar, shoppinggallerior, biografer, bra bostäder, motorvägar och andra transportsträckor, tågstationer, flygplatser, sjukhus osv. hade i princip medfört att våra liv inte varit möjliga att leva, eller i vart fall inte värda att leva.

Hur kan då en enkel jurist hjälpa till med att ge livet betydelse och vara en del av samhällsutvecklingen? I tvistegruppen, som jag tillhör här vid AG Advokat, arbetar jag tillsammans med cirka 25 andra jurister med allt från att driva tvister avseende bygg- och anläggningsprojekt vid domstol eller skiljenämnd till att stötta våra klienter i pågående projekt. Ett arbete som enligt mig näst intill enbart syftar till att möjliggöra för våra klienter att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra olika typer av bygginsatser som ett led i att just utveckla samhället och ge människor något att leva för.

Utan våra klienters insatser och deras spetskompetens skulle det inte vara möjligt för mig eller dig att snabbt ta oss från plats A till B, gå på konserter och uppleva kultur eller få hem den där ursnygga väskan som vi länge trånat efter. Hur skulle livet vara utan att kunna se nya platser? Precis, jag säger ju det, ett liv som inte är värt att leva.

För att sammanfatta mitt försvarstal – Nej, jag brinner inte för entreprenadrätt. Jag brinner för samhällsutvecklingen där infrastrukturen utgör den allra viktigaste grundfunktionen och i mitt dagliga arbete får jag syssla med just detta. Förutom att besöka olika byggarbetsplatser inom olika typer av produktionsanläggningar och andra anläggningstillgångar inom industrin så får jag också lära mig hur det tekniskt går till att bygga exempelvis en väg. Det är inte bara att asfaltera en befintlig mark och sen är det klart för olika fordon, tunga som lätta, att köra. Nej, det ligger så mycket mer bakom ett vägbygge, så många olika arbetsmoment som i sig kräver särskild kompetens och utrustning.

Komplexiteten i bygg- och entreprenadprojekt medför också att juridiken kan vara komplicerad och juridiken är därför ofta ett viktigt verktyg i såväl stora som små projekt.

Att varje kväll få cykla hem genom stan och se den infrastruktur som finns runt omkring och förstå vad den faktiskt betyder, insikten om den komplexitet och det hårda jobb som legat bakom varje projekt, och en liten påminnelse om att jag dessutom fått vara med på ett hörn, gör mig stolt (jag har i och för sig inte kört en teleskoplastare och gjort nytta, men jag får i alla fall vara med och hjälpa klienter att få byggentreprenader förverkligade på de sätt jag kan bidra). Så att få vara med att utveckla och skapa infrastrukturen runt oss, såsom shoppingcentrum och sjukhus och allting däremellan, det är just det jag brinner för!

Stephanie Torres
biträdande jurist på AG Advokat