Nyheter

Brist på byggjobbare hotar återhämtningen

Återhämtningen inom byggsektorn blir allt starkare och väntas skjuta fart ännu mer nästa år. Och skuldkrisen i några EU-länder är knappast ett hot mot den utvecklingen. Ett större hot är då bristen på byggjobbare.

– Svensk byggindustri kommer att behöva ett årlig tillskott på 80 000 personer fram till 2020. Det blir inte lätt, sa Bo Antoni, vd på branschorganisationen Sveriges Byggindustrier på en presskonferens där rapporten ”Byggkonjunkturen” presenterades.

Det väldiga behovet av arbetskraft — hantverkare, arkitekter, arbetsledare, tekniker och ingenjörer — beror på regeringens klimatmål, en halvering av koldioxidutsläppen fram till 2050 och de energibesparingar som kommer att krävas.

700 000 äldre lägenheter måste byggas fram till 2020. Då går det åt folk.

Redan i dag har byggföretag, framförallt i Stockholm, Göteborg och Malmö, svårt att få tag på ”rätt folk” enlig den senaste konjunkturrapporten. Branschen anser det vara ett av de största problemen under närmaste åren, något som kan komma att dämpa den återhämtning som inletts och kommer att förstärkas nästa år.

Nyproduktionen av bostäder, framförallt av flerbostadshus, väntas i år öka med 21 000 nya bostäder jämför med fjolåret. Nästa år kommer ytterligare en ökning med 25 000 bostäder.

Också investeringarna i lokaler kommer att öka i år likaväl som nästa år. Fast inte lika starkt som investeringarna — liksom produktionen – i nya bostäder.

Investeringarna i nya anläggningar ökar också, särskilt de offentliga. I stort sett all kurvor pekar uppåt, särskilt investeringarna i ombyggnad av bostäder – den nisch som kräva 80 000 nya byggjobbare om året.