Nyheter

Brist på förstärkning låg bakom kollapsen

Knektarna i gjutformen behövde omfattande förstärkning. Men Skanska såg inte den informationen på ritningen.<br>- Jag tycker att jag har gjort vad som kan förväntas, sa konstruktören i tingsrätten.

Rättegången efter rasolyckan vid Älandsfjärden handlar till stor del om hur tydlig en ritning måste vara. Ritningen av knektarna till gjutformen upprättades av CSCE på begäran av Ötab. På ritningen finns en elevation, en grafisk figur, som visar hur knekten ser ut. Där finns ingen information om förstärkningen. Den finns i stället i tabellen nedanför, med rubriken Tvärsnitt, i kolumnen AVS MM (ST). Men den informationen har Skanska inte sett. Under polisutredningen är det flera experter som inte heller har kunnat upptäcka den informationen på ritningen. Behovet av förstärkning finns också angett i beräkningsunderlaget. Men Skanskas platschef Niklas Bergman berättade i tingsrätten att han normalt sett aldrig tittar i beräkningsunderlaget. – Det här är indata för konstruktören. Det är inget jag tittar i som utförare av ett bygge. Vi anlitar experter för att göra beräkningar, vi måste kunna förutsätta att det blir rätt. Att en sådan vital del som avstyvning måste till, måste framgå tydligare i informationen till oss än på sidan tre i beräkningsförutsättningarna, sa Niklas Bergman. Konstruktören å sin sida hävdade i rätten att de som är i branschen förstår ritningen. Han ansåg också att förstärkning i form av avsträvning normalt sett inte ingår i leveransen. Åklagaren gick tidvis hårt åt konstruktören i förhöret, och upprörde känslorna hos försvararna genom att fråga hur det känns att två människor kanske hade levt i dag om han hade informerat platschefen om tabellen. Åklagaren undrade också varför konstruktören inte sa något om att det saknades förstärkning på gjutformen, när han kom till bygget efter att raset hade inträffat. – I och med att det var under uppbyggnad fanns ingen anledning att göra det, svarade konstruktören, som också sa att han var i chock vid tillfället. Under polisutredningen dök det upp en ny ritning, där en förstärkning är inritad på den grafiska figuren. Konstruktören hävdar att han postade och faxade den versionen i januari. Enligt åklagaren har det dock inte kunnat visas att den verkligen skickades iväg. Konstruktören är 57 år gammal och har tidigare jobbat både som snickare och arbetsledare. Sedan 1982 har han arbetat som konstruktör. Han har utfört uppdrag åt Ötab i nära 20 år. – Jag tycker att jag har gjort vad som kan förväntas. Konstruktionen skulle vara säker, förutsatt att man hade följt tvärsnittstabeller, sa han.