Nyheter

Bristande kontroll orsakar takrasen

Omkring 150 tak har rasat i vinter och två personer har dött. Nu ställs krav på oberoende kontroll i byggprocessen .- Dagens system har stora brister, säger Carl-Johan Johansson på SP.

Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP, uppger att cirka 150 tak har rasat i vinter. Det är framför allt slanka konstruktioner, främst i trä och stål med stora spännvidder, som har gett vika. SPs initiala bedömning är att taken inte har brustit på grund av för stora snölaster. I stället tror man att det är brister i utformning eller underhåll som har orsakat rasen.

Miljöminister Andreas Carlgren (C) var tydlig vid en pressträff som ordnades för några veckor sedan:

– Takrasen tycks bero på brister i byggherrarnas kontroll, sa han.

Byggherren ska normalt utse en kvalitetsansvarig som ser till att alla kontroller görs, som krävs för att bygglagstiftningen ska uppfyllas. Men nu höjs flera röster för att en oberoende, tredje part ska kontrollera ritningar och utförande vid nybyggnad.

– Vi har ett ihåligt system i och med att tredje part inte kontrollerar. Ansvaret ligger på byggherren. I praktiken har systemet stora brister, säger Carl-Johan Johansson på SP.

Den kritiken har även konstruktör Jan Wikström på konsultföretaget Ramböll länge framfört.

Han anser att det är ett allvarligt systemfel att tredjepartskontroller av ritningar och utförande saknas i byggbranschen.

– Jag har haft många skadeutredningar på mitt bord, och jag ser att huvuddelen av skadorna inte skulle ha uppstått om det hade funnits någon form av tredjepartsgranskning, säger Jan Wikström.

Frågan om en tredjepart som kontrollerar nya byggnader har inte diskuterats inom miljödepartementet efter vinterns takras, enligt departementssekreterare Kerstin Wennerstrand.

– Tredjepartskontroll ingick i uppdraget till byggprocessutredningen, men den föreslog inte en sådan kontroll, säger hon.

I utredningen om en enklare plan- och bygglag var flera av remissinstanserna positiva till kontroll av en tredje part. Regeringen bedömer att förslaget kan vara intressant, men att det behöver utredas mer.

Nikolaj Tolstoy, chef för Boverkets bygg- och förvaltningsenhet, är inte säker på att det behövs en tredjepartskontroll.

– Även med det gamla systemet med byggnadsinspektörer hade vi ras. Vi tittar på fallen och ska se vad som är rätt att åtgärda. Det är möjligt att det ska vara tredje part eller certifierade konstruktörer, men i dag kan vi inte säga si eller så, säger han.

Han håller dock öppet för att dimensioneringskontrollen kanske ibland får stryka på foten.

– Det står i våra regler att dimensioneringskontroll ska utföras. Men ibland kanske det blir för snålt upphandlat. Byggherrarna måste informeras om sitt ansvar och lära sig att handla upp dimensioneringskontroll, säger Nikolaj Tolstoy.

I veckan väntas regeringen överlämna sitt förslag till ny plan- och bygglag till riksdagen. Föreslagna ändringar är bland annat förtydliganden kring vad som ska ingå i kontrollplanerna samt ett krav på att sakkunniga ska vara certifierade.

Jan Wikström tycker dock att kompetenskrav i form av certifiering borde införas för samtliga projektörer och entreprenörer i byggbranschen.