Nyheter

Bristande kunskap om vibrationsskador

Byggnadsarbetare tillhör dem som utsätts mest för vibrationer i arbetet. Nu varnar läkare för att många inte känner till varken reglerna eller vilka skador som kan uppstå.

Vibrationer kan orsaka skador som vita fingrar, sämre rörelseförmåga, skador på ryggraden och smärta. För fyra år sedan infördes nya regler för arbete som innebär risk för vibrationsskador. Det innebär till exempel att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda läkarundersökning innan arbetet påbörjas, om det finns risk att vibrationerna överstiger en viss nivå.

Men läkarna har inte märkt någon skillnad på antalet läkarundersökningar sedan de nya reglerna infördes.
— Vi har inte sett något ökat remissflöde, och det borde vi ha gjort, säger Pia Rehfisch, forskare vid Arbets- och Miljömedicin i Uppsala.

Både Bengt Johansson, ansvarig för vibrationsfrågor på Arbetsmiljöverket, och Pia Rehfisch säger att framförallt de mindre företagen inte känner till reglerna. De är inte anslutna till företagshälsovården i samma utsträckning som större företag och får därför inte informationen den vägen heller.

Enligt Pia Rehfisch finns det också läkare som har dålig kännedom om vibrationsskador, vilket kan leda till att arbetare med sådana skador inte får en remiss.
— Och arbetstagare kanske inte heller uppmärksammar att till exempel kalla händer kan bero på vibrationsskador, säger Pia Rehfisch.

Erik Johansson på Arbetsmiljöverket säger att ett annat problem är att skador av den här sorten kan ackumulera och bli märkbara först efter flera år av arbete. Därför kan det vara svårt att få fram tydlig statistik på skadorna och hur de uppstår.

Arbetsmiljöverket har inspektörer som kontrollerar vibrationsexponering ute på arbetsplatserna.
— Men vi hinner ju inte med alla, säger Erik Johansson.

Fakta / Regelverken för vibrationsutsatta arbetsplatser

• Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållanden och planera arbetet för att minska risken för vibrationsskador. Riskbedömningar ska genomföras regelbundet.

• Arbetsgivaren ska säkerställa att arbetstagare får information och utbildning i till exempel
– resultat av riskbedömningar

– arbetsrutiner för att minimera risker

– hur skador kan upptäckas och man rapporterar dessa

– när arbetstagaren har rätt till medicinska kontroller

• Arbetsgivaren ska erbjuda medicinsk kontroll om en arbetstagare utsätts för vibrationer som överstiger insatsvärdena, eller om skadliga hälsoeffekter kan misstänkas uppstå.

Källa: Arbetsmiljöverket