Nyheter

Bristande riskbedömning orsakade vägras

Statens haverikommission har utrett vad som orsakade vägraset vid Munkedal för två år sedan.

Brister i riskbedömning, uppföljning och utförande av Vägverket är orsakerna bakom det omfattande vägraset vid E6:an och Bohusbanan i december 2006. Jordskredet sträckte sig in i två kommuner — Uddevalla och Munkedal — och var omkring 550 meter långt och 28 meter brett. 13 fordon drogs med i vägraset, flera personer skadades varav en allvarligt.

”Den avgörande faktorn till att skredet utlöstes var den alltför stora tyngden av den deponerade fyllning som hade skapats under hösten 2006”, skriver haverikommissionen i sin slutrapport.

Samtliga inblandade parter, byggherre, projektör och entreprenör, hade ledningssystem för styrning av sina verksamheter. Men kommissionen anser att det har varit svårt att få fram uppgifter på dessa verkligen följdes:

”Det fanns brister i samtliga säkerhetsfunktioner. Detta innebar förbiseenden, bristfälliga bedömningar och uteblivna eller alltför begränsade åtgärder vilket medförde en ökad risk för olyckor. Undersökningsresultaten visar på otillräcklig säkerhetsrelaterad dokumentation hos såväl byggherre som projektör och entreprenör.”

Vägverket region Väst var byggherre för vägetappen, Peab var entreprenör och Scandiaconsult (nu Ramböll Sverige) var projektör.