Nyheter

”Brister i alla led”

En rad olyckor, flera med dödlig utgång, har skett i samband med hantering av förfabricerade byggelement. Arbetsmiljöverket ska inleda en tillsynskampanj för att öka säkerheten.

— Ja, det har skett en hel del olyckor med tunga förfabricerade element de senaste åren. Problemet kvarstår och har till och med eskalerat, säger Jan Swedberg, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i distriktet Göteborg.

Under 2008 gjordes en förstudie i Göteborg och nu ska kampanjen omfatta hela landet. Förra veckan hölls en videokonferens med alla distrikt. Kampanjen kommer att pågå fram till oktober då hela kedjan från konstruktion till montering ska ha synats i sömmarna.

Produktion och konstruktion på gjuterierna, lastning på lastbilar, transport, avlastning och montering. Det finns många led där något kan gå fel om inte hanteringen är korrekt. Eftersom de här delarna är så tunga blir följderna av olyckorna ofta allvarliga.

Jan Swedberg kan inte peka på att något problem har varit allvarligare än andra.
— Bristerna finns i alla led, över hela spektrat. Men ett exempel på problem är att infästningarna inte håller på grund av att betongen inte hinner brännas färdigt innan lastning och transport till montering, säger Jan Swedberg.

Före sommaren ska Arbetsmiljöverkets kampanj fokusera på arbetsplatser där förfabricerade byggelement monteras för att få kunskap om hanteringen där. Den kunskapen ska inspektörerna sedan ta med sig när de studerar produktion och konstruktion. Det är viktigt att få förståelse för alla länkar i kedjan och hur de påverkar varandra, menar Jan Swedberg.

— Målet är att ta fram handledningar för hanteringen i alla led för att förebygga olyckor. Det kan bli bättre än det är i dag.