Nyheter

”Brottsligheten i byggbranschen är ett samhällsproblem”

Tomas Kullberg, ordförande, Byggnads Stockholm-Gotland. Bild: Byggnads

Fair Play Byggs femte rapport, som publiceras i dag, visar på fortsatta problem inom byggbranschen. Av 205 inkomna tips har 199 levererats vidare till olika myndigheter.

Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Syftet är att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Under 2020 har 199 tips skickats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Den vanligaste brottsmisstanken som når Fair Play Bygg är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft, ofta från tredjeland i kombination med misstanke om människoexploatering.  

Enligt Fair Play Bygg vittnar arbetare som man varit i kontakt med att de ofta rekryteras i hemlandet och lovas arbetstillstånd, fast anställning samt boende i Sverige, väl på plats möter de ofta en annan verklighet. Inte sällan tvingas de arbeta för att betala en uppgiven skuld vilken ofta uppges grundas på resekostnad, boende, anställning, ID06-kort samt arbetskläder.

Fair Play Bygg är nöjd med antalet tips som inkommit, men varnar samtidigt för att man själva inte klarar av att finansiera arbetet med medlemspengar, utan behöver stöd från staten.

– Samhället måste agera kraftfullt mot brottslighet för att skapa en sund och säker byggbransch. Vi har nu i fem år varit med och drivit Fair Play Bygg, och det är dags för våra myndigheter att på allvar ta tag i denna fråga, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Vi har under åren bland annat föreslagit flera förändringar; Att svensk sekretesslagstiftning behöver förändras. Att ett svenskt A-krimcenter bör uppföras likt den modell som tillämpas i Norge. Att en registrering av alla bolag i Sverige måste göras från dag ett.

– Brottsligheten i byggbranschen är ett utbrett samhällsproblem. Det sker vid renovering av villor, ombyggnation av skolor och utbyggnad av kollektivtrafik. Människor riskerar sitt liv på jobbet och skattemedel hamnar rakt ner i fickorna på kriminella företag. Vi kräver att myndigheterna agerar, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.

Ta del av hela rapporten här.