Nyheter

Brottsutredning återupptas

I februari lade åklagaren ner förundersökningen om arbetsplatsolyckan i Arenastaden som ledde till att Christian Wikström omkom. Nu väljer överåklagare Göran Hellstrand att öppna utredningen igen.

Den 19 maj 2011 omkom montören Christian ”Chrisse” Wikström vid en arbetsplatsolycka i Solna. Han föll 28 meter och hamnade under rasmassorna när ett trapphus kollapsade.

Åklagare Gunnar Jonasson valde att lägga ner förundersökningen i februari i år eftersom han inte ansåg sig kunna styrka brott. Både Arbetsmiljöverket och Christians mamma Bittan Andersson överklagade beslutet, och nu väljer överåklagare Göran Hellstrand att återuppta förundersökningen då han, enligt tidningen Byggnadsarbetaren, anser att det finns skäl att tro att brott har begåtts.

För Christians mamma Bittan Andersson är det ett glädjande besked.

– Jag är jätteglad, och det är skönt att man återupptar förundersökningen så snabbt. Det var för mycket som saknades i utredningen, den var konstigt skött hela vägen. Åklagaren fokuserade på hur Chrisse hade hamnat i trappan. Nu tror jag att man ser olyckan på ett annat sätt, och framför allt ser man även till konstruktionen, som man ändrat i under arbetets gång utan att göra nya riskbedömningar, säger Bittan Andersson.