Nyheter

Brottsutsatta byggföretagare vill se mer åtgärder vid polisanmälan

Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen.
Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Två av tre byggföretag har utsatts för minst ett brott det senaste året. Samtidigt är de brottsutsatta företagarna inte helt nöjda med polisens arbete. Det visar senaste Byggbarometern från Byggföretagen.

65 procent av medlemsföretagen uppger att de utsatts för stöld eller inbrott under det senaste året. 47 procent av företagen svarar att det hänt flera gånger, enligt den senaste Byggbarometern.

63 procent av byggföretagen polisanmäler alla brott. 11 procent gör ingen anmälan. Det främsta skälet till utebliven polisanmälan är att man inte ser att det leder till någon åtgärd. Näst vanligaste skälet är att stölden hamnade under företagets stöldrisk och det tredje vanligaste skälet är att man inte ansåg händelsen vara tillräckligt allvarlig.

– Nästan fyra av tio av de som polisanmäler är ganska eller mycket missnöjda med polisens arbete. Man ser inte att anmälan leder till någon åtgärd från polisens sida, säger Per Kågström, nationell samordnare, Byggföretagen.

Stölder är ett återkommande problem.
– Våra medlemmar är entreprenörer som vill göra rätt för sig och inte behöva vara oroliga för att drabbas av brott, säger Per Kågström.

Arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från svenska byggarbetsplatser.

– Kostnaderna för de drabbade företagen är svåra att beräkna – men sammantaget rör det sig om ett miljardsvinn, säger Per Kågström.

Undersökningen genomfördes under september månad och besvarades av totalt 500 medlemsföretag i Byggföretagen.

Handverktyg stjäls mest

• 90% av det stölddrabbade byggföretagen har blivit av med handverktyg.
• 35% har blivit bestulna på mindre maskiner.
• 26% har blivit bestulna på byggnadsmaterial eller arbetsutrustning.
• 19% har blivit bestulna på drivmedel.

Källa: Byggbarometern från Byggföretagen