Nyheter

Bruksområdet får nytt liv

Bild: Tomorrow AB

När Sverige Bygger listade de hetaste byggprojekten i landet just nu låg Forsåker på första plats – för tredje året i rad. Här ska de gamla bruksbyggnaderna få nytt innehåll och området växa med nybyggnation.
Just nu är det unika projektet inne i en intensiv fas och förhoppningen är att detaljplanen ska antas innan årets slut.

Forsåker i Mölndal ska bli en ny stadsdel med plats för cirka 6 000 invånare och 4 000 arbetsplatser.

Projektet toppar Sverige Byggers lista över de mest ”punktbevakade” projekten i Sverige just nu, det vill säga de projekt deras kunder är mest intresserade av och vill få löpande information om.

Det gamla bruksområdet, med en historia på cirka 350 år, har stått tomt sedan 2005 då pappersbruket Klippan gick i konkurs. Det handlar om 24 hektar i centrala Mölndal som nu ska förvandlas till en modern stadsdel där kultur får stort utrymme.

– Just nu är det nog många som upplever att det inte händer något i projektet, men faktum är att vi är inne i ett väldigt intensivt arbete. Vi vill se till att allt blir rätt från början och göra vårt bästa för att undvika överklaganden eller annat som kan försena projektet säger Bjarne Fjellanger, vd Mölndala Fastighets AB.

Nyligen genomfördes huvudförhandlingar i Mark- och miljödomstolen i Mölndal, gällande en miljödom.

Ärendet handlar om ombyggnad av Mölndalsån genom Forsåker. Ombyggnaden innefattar att säkra upp stadsmiljön mot översvämningar och göra åvattnet tillgängligt i stadsdelen. I dag går ån under marken en längre sträcka, men tanken är att lyfta fram ån och ge den en central plats, samt att skapa förutsättningar för ett bra fiskeliv, för bland annat lax.

Besked om dom kommer i slutet av april 2019.

Just nu jobbar man också med samrådsredogörelsen för den första detaljplanen. En uppdaterad detaljplan ska ställas ut i september och om allt går enligt planen antas den av kommunfullmäktige i slutet av året och vinner laga kraft i början av 2020.

– Nuvarande detaljplanen är från tidigt 1900-tal och gäller för industriområde. Det är ett stort och omfattande arbete att ändra den.

Arbetet med detaljplanerna utförs i två etapper. Den första omfattar stora delar av området mellan Kvarnbygatan, Norra Forsåkersgatan och Brännåsvägen, inom den delen ligger även Mölndalsån och de gamla industribyggnaderna som ska bevaras.

Den andra, mindre etappen omfattar området längs järnvägen. Utformningen av den delen är beroende av svaret från Trafikverkets spårstudie för Götalandsbanan. Beskedet från Trafikverket är att det blir en station i Mölndal.

– Det är jättepositivt för oss, hur bra som helst. Det ökar så klart attraktiviteten och beskedet gör att vi kan vi gå vidare med utredningarna. Tanken är att koppla ihop en gång- och cykelbana med stationsområdet och vidare över till Mölndals innerstad, säger Bjarne Fjellanger.

Efter sommaren sätter de igång med arbetet för den andra detaljplanen.

Bjarne Fjellanger berättar att intresset för Forsåker är stort från både de som är intresserade av att hyra kommersiella lokaler och de som vill flytta hit och att de varje vecka för förfrågningar.

– Många är otåliga och vill flytta in nu. En av utmaningarna är faktiskt att vi inte kan säga när det är klart för inflytt. Det kommer troligen att dröja minst tre år innan de första bostäderna är klara.

Historien ska lyftas fram på flera olika sätt, inte minst genom de 15 byggnader från bruket som bevaras, renoveras varsamt och fylls med nya verksamheter.

– Där har vi en del frågor att reda ut, till exempel hur vi ska energianpassa byggnaderna. Eftersom vi vill bevara känslan i lokalerna är det inte bara att regla upp och sätta upp nytt. Vi har inte alla svar än, men kommer att hitta lösningar. En del byggnader är också ganska skadade och behöver kärlek, tid och pengar för att kunna användas igen.

Total BTA i industribyggnaderna uppgår till cirka 22 500 kvadratmeter. Utöver det räknar de med tillhörande påbyggnadsrätter på ungefär 15 000 kvadratmeter.

Mölndals stad har skrivit under en avsiktsförklaring ihop med MölnDala Fastighets AB som slår fast att staden vill verka för och aktivt bidra till utvecklingen av Forsåker som en kreativ, kulturell destination. De pratar om om matrum, scenrum och skaparrum.

– När Forsåker är klart hoppas jag att det är ett område som gör att folk känner att de mår bra av att vistas där. Här ska finnas många kreativa näringar och andra verksamheter och det ska vara en stadsdel som lever dygnet runt. Den gamla miljön kombineras med nya bostäder och det blir en bra mix av bostäder och arbetsplatser, säger Bjarne Fjellanger.

Att Forsåker för tredje året i rad utses till ”Hetaste bygget” tycker han är roligt.

– Vi som jobbar med det vet att det är något unikt och häftigt, därför är det fantastiskt kul att många andra i branschen är nyfikna på projektet och följer vad som händer.

 

Tidslinje Forsåker:

2005:

Det gamla pappersbruket gick i konkurs. (Klippan var sista företag att bedriva verksamhet.)

2009:

Mölndals Stad köpte marken.

2010:

Det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB fick uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker.

2013:

Byggföretagen Aspelin Ramm, Byggvesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam blidade ett konsortium.

2015-2016:

Omfattande rivningsarbeten på området. Inför detta utfördes ett grundligt arbete med att kartlägga vilka byggnader som är lämpliga att bevara.

2016:

I maj godkändes planprogrammet för Forsåker. Arbete med detaljplan 1, kallad Forsåker, startades. Miljödom 1 i lämnades in.

2019:

Granskningsutställning.
Beslut om detaljplan 1 i kommunfullmäktige.
Laga kraft detaljplan 1.

2020:

Första spadtaget.
Bygstart allmän platsmark.

2021:

Byggnation bostäder och verksamheter.
Preliminär första inflyttning bostäder.

3 000 bostäder.
3 000 – 5 000 arbetsplatser.
Infrastruktur, parker, skolor och service.

2033:

Forsåker färdigutbyggt.

Källa: Forsåker

 
Fotnot:
Bjarne Fjellangere deltar i Bygg Göteborg, i programpunkten Hållbara stadsdelar – socialt och ekonomiskt”