Nyheter

Bryter mot konkurrenslag på dansk takmarknad

Erik Øyno, koncernchef Protan, kommer nu att satsa på den danska marknaden. "Nu kan vi äntligen konkurrera på lika villkor"

Den danska konkurrensmyndigheten KFST har slagit fast att Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, danska Tagpapfabrikanters Association och Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har överträtt konkurrenslagen genom att aktivt hålla undan konkurrenter från den danska marknaden.

Konkurrensrådet konstaterar att en rad stora företag på den danska takpapp-marknaden, Icopals Denmark ApS, Nordic Waterproofing A / S, Danmark och Tagpapfabrikanters Association och TOR, har brutit mot konkurrenslagen genom att ingå ett konkurrensbegränsande avtal. Det innebär att företagen har brutit mot dansk konkurrenslag. 

– Det är förbjudet, och det kan ha lett till högre priser på takpapp och färre produkter på marknaden till nackdel för både konsumenter och professionella kunder, kommenterar Christian Schultz, ordförande i Konkurrensrådet, beskedet.

Dessutom meddelas att den branschstandard som arbetats fram av Takpappbranschens Upplysningsråd (TOR), är diskriminerande och måste upphöra. TOR har förvaltat branschstandarder för danska takpappsföretag i över 20 år. 

”I många fall ökar standarder konkurrensen. Men i detta fall har parterna med sina TOR- instruktioner använt en standard som en del av ett större sammanhang, som syftade till att begränsa konkurrensen”, skriver Christian Schultz.

Konkurrenmyndighetens beslut öppnar nu upp för tidigare utestängda företag. I och med beskedet kommer till exempel industrikoncernen Protan att satsa i Danmark, något man framför i ett pressmeddelande.

Protan har stora marknadsandelar i både Sverige och Norge, men har bara en procent av marknaden i Danmark. Med anledningen Konkurrensverkets beslut har de en målsättningen att växa till 20 procent marknadsandel inom fem år. 

–Icopal och Nordic Waterproofing har under lång tid styrt upplysningsrådet med järnhand vilket har gjort det extremt svårt för utländska aktörer att komma in på den danska takmarknaden. När de diskriminerande TOR-anvisningarna nu upphör, kommer takproducenter och entreprenörer äntligen kunna konkurrera på lika villkor. Vi ser enorma möjligheter på den danska marknaden, säger koncernchefen på Protan, Erik Øyno, i pressmeddelandet. 

Konkurrens- och konsumentmyndigheten tog upp fallet 2014 på grundval av klagomål från andra aktörer inom branschen.

Konkurrensrådet har bedömt att ärendet ska rapporteras till Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik). Rådet kommer att invänta eventuella överklagande av beslutet.