Nyheter

Budget med tunt bostadsinnehåll

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Susanne Bengtsson

Investeringsstödet tillförs nya medel, uppskovstaket för försäljning av privat bostad höjs och ökat solcellsstöd är några av de reformer på bostadsmarknaden som presenteras i budgetpropositionen för 2020.
I övrigt är det tunt med bostadspolitiska förslag.

På onsdagen överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att jobben ska bli fler, klimatutmaningen mötas, välfärden tryggas i hela landet och brottsligheten och dess orsaker bemötas. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Det här är den första budgeten vi gör ihop med Centerpartiet och Liberalerna, och vi har haft ett bra och konstruktivt samarbete, säger finansminister Magdalena Andersson.

Efter några år med hög tillväxt sker nu en konjunkturavmattning i världsekonomin och i Sverige. Samtidigt har flera av de risker som regeringen lyft fram under de senaste åren ökat, till exempel handelskonflikten mellan USA och Kina, en avtalslös Brexit och en förhöjd oro i Mellanöstern.

– Vi går in i en konjunkturavmattning, och det saknas inte samhällsproblem. Men svensk ekonomi står väl rustad för att möta osäkerheterna i omvärlden och nationellt, säger finansministern.

När finansministern presenterade budgetpropositionen stod knappast bostadspolitiken i fokus. Den volym, nr 13, som rör budgetområde ”samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, är en av de tunnaste i hela budgetpropositionen. 

Sedan tidigare har regeringen kommunicerat att man återinför investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studenter. Anslaget föreslås öka med 600 miljoner för år 2020.

– Vi fortsätter att utveckla investeringsstödet som successivt kommer anslagsnivåerna att trappas upp till 3 miljarder årligen, säger Magdalena Andersson.

Taket för uppskov vid bostadsförsäljningar är tillfälligt slopat. När slopandet löper ut vill regeringen höja taket till 3 miljoner kronor permanent, från det tidigare uppskovstaket på 1,45 miljoner. Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för försäljningar som sker efter den 30 juni 2020.

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2019 att medlen till stödet för solceller ökar med 500 miljoner kronor. Sammanlagt kommer det därmed att finnas 1,2 miljarder kronor tillgängliga för investeringsstödet under 2019. Samtidigt föreslår regeringen en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor för 2020.

Regeringen föreslår ytterligare förstärkningar och effektiviseringar av Klimatklivet och Industriklivet, samt att en elektrifierings­kommission tillsätts för att påskynda arbetet med att elektrifiera de tunga vägtransporterna och transportsektorn som helhet.