Nyheter

Buller stoppade vindkraftverk på tak

Vindkraftverket förde för mycket oväsen och gav för lite el. Nu plockar det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder ner sitt lilla vertikalvindkraftverk från taket på ett sjuvåningshus i Göteborg.

Det var förra året som Familjebostäder inledde testerna på Siriusgatan i Gärdsås nordöst om Göteborg.

Tanken vara att producera miljövänlig el som sedan skulle skickas vidare i det lokala elnätet.

Men bara ett par månader senare började klagomålen strömma in från hyresgästerna. Framför allt de som bodde högst upp i huset klagade över vibrationerna från infästningen.

Vid ett tillfälle i maj 2009 blåste det till exempel 24 meter per sekund på taket och vindkraftverket vibrerade rejält.

— Vi vill inte att hyresgästerna ska störas mer än nödvändigt, därför avbryter vi nu försöket, säger Mattias Pettersson, projektledare på Familjebostäder.

Familjebostäder räknade med att vindkraftverket skulle producera 10 000 och 20 000 kWh om året, vilket motsvarar uppåt 10 procent av sjuvåningshusets elanvändning.

– Verket har inte varit full drift, så det är svårt att säga hur mycket energi det har levererat per år, men effekten har bara varit en femtedel av vad leverantören lovade, säger Mattias Pettersson.

Masten på vindkraftverket i Gärdsås är förd genom taket ner till det bärande betongbjälklaget. Där är den monterad på en bultkrans som bultats i en platta, som i sin tur dockats i en låda klädd med ett elastiskt fästelement, som tillåter konstruktionen att ”flyta omkring”.

Dessutom är masten stagad med fyra vajrar som är fästa på taket med speciella smidesfästen.

– I dag skulle jag nog satsa på ett tungt, fast fundament, säger Mattias Pettersson.

Det är inte första gången små vindkraftverk placerade på tak ställer till problem.

I examensarbetet Urban vindkraft vid Lunds teknisks högskola visade Sophia Christianson och Mikael Olenmark förra året att val av plats, placering på taket, infästningar och hur ljudet sprider sig i tak och väggar är avgörande för turbinernas prestanda och hur mycket de bullrar.

– Om man inte tar hänsyn till alla de här faktorerna kan det sluta med att vindkraftverken blir helt felplacerade och knappt producerar någon energi eller låter för mycket och måste stängas av, säger Mikael Olenmark.

Det lilla vertikalvindkraftverket från Siriusgatan flyttas nu ut till Hönö i Göteborgs skärgård, där det ska testas vidare tillsammans med Chalmers.

För ett år sedan planerade Familjebostäder att söka bygglov för ytterligare tio takbaserade vindkraftverk. De planerna är nu lagda på is.

I Familjebostäders nya hus förbereder bostadsbolaget för montering av både vindkraftverk och solceller på taken.

– Men i dag är det nog rimligast att anta att vi placerar solceller på taken, säger Mattias Pettersson.

Läs mer om urban vindkraft genom att klicka här

Fakta vindkraftverket på Siriusgatan:

Tillverkare: Muce i Shanghai, Kina.

Vinghöjd: 4 meter.

Effekt: 6 kW.

Navhöjd: 5 meter över tak.

Diameter: 4 meter.

Vikt, inkl torn: cirka 350 kilo.