Nyheter

Bulleravtal villkor <br></br> för husbygge

Luftfartsverket och flygplatsledningen i Ängelholm har arbetat för att få igenom särskilda bulleravtal som krav för bygglov i området runt flygplatsen. Nu har det första bullerservitutet tecknats.

Bullerservituten har varit hett omdebatterade i Ängelholm med omnejd, skriver Helsingborgs Dagblad. Nu har det första avtalet upprättats som ska friskriva flygplatsen i området från framtida skadeståndskrav på grund av buller. Det har tecknats mellan Luftfartsverket och privatpersoner i Tåstarp som ansökt om bygglov för en villa hos kommunen.
När kommunen sagt nej till bulleravtal har flygplatsledningen överklagat bygglov som sökts i området.

Tidigare har inskrivningsmyndigheten i Hässleholm vägrat skriva in bulleravtal i fastighetsregistret, vilket lett till att de i praktiken inte fungerat juridiskt. När nu det första bullerservitutet upprättats sker det bara två månader efter att hovrätten kommit fram till att det är lagligt att skriva in detta på en fastighet, rapporterar tidningen.