Valet 2022

”Bygg bort bostadsbristen – en halv miljon bostäder till 2030!”

Johan Löfstrand (S), gruppledare för S i civilutskottet. Foto: Socialdemokraterna
Johan Löfstrand (S), gruppledare för S i civilutskottet. Foto: Socialdemokraterna

Inför höstens val bjuder Byggvärlden in samtliga riksdagspartier att bidra med debattartiklar. Nu är det Socialdemokraternas tur. ”Vi socialdemokrater vill återinföra det statliga investeringsstödet, skriver Johan Löfstrand, gruppledare för S i civilutskottet.

Socialdemokraterna går till val på att vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen. För att lyckas med det krävs en offensiv bostadspolitik som ger alla en möjlighet att bo bra genom livet och som bygger bort segregationen. Därför går vi till val på att bygga 500 000 bostäder till 2030.

Under den senaste mandatperioden har Sverige haft det mest omfattande bostadsbyggandet på 30 år. Det socialdemokratiska målet om 250 000 nya bostäder till 2020 uppnåddes. Staten är nu med och tar ansvar för att fler bostäder byggs, samtidigt som det ställs tydligare krav på kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar och se till att det byggs blandat i hela Sverige.

Nu vill vi ta nästa steg. Vi vill hålla uppe den höga byggtakten och har som målsättning att en halv miljon nya bostäder ska påbörjas till år 2030. Fler ska få chansen att flytta hemifrån och inte leva med ångesten över andrahandskontrakt som snart går ut.

Boendesegregationen har ökat kraftigt och förekommer numera i hela landet. Det har skapat en grogrund för ojämlika levnadsvillkor och kriminalitet. Att bryta den växande segregationen är helt centralt för att stärka sammanhållningen i vårt land.

För att lyckas krävs fler hyresrätter och bostadsrätter i blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus. Regeringen har tillsatt en mängd utredningar på området, bland annat om att motverka boendesegregation, skapa ordning och reda på hyresbostadsmarknaden och skärpta kontroller för överlåtande av fastigheter.

I höstas avskaffade de högerkonservativa partierna det statliga investeringsstödet i samband med budgetomröstningen i riksdagen, vilket är ytterst beklagligt. Investeringsstödet har varit framgångsrikt. Sedan dess införande 2017 har stödet beviljats till fler än 55 700 nya hyresbostäder och bostäder för studerande med hyror som är runt 1 500 kronor i månaden lägre än andra nyproducerade bostäder. Stödet har möjliggjort byggandet av bostäder i kommuner där det knappt byggts något sedan 1990-talet. Investeringsstödets avskaffande kommer leda till att stor en mängd välbehövda lägenheter inte alls blir byggda.

Vi socialdemokrater vill återinföra det statliga investeringsstödet och utveckla det så att fler billiga hyresrätter kan byggas med villkorat krav på socialt ansvarstagande. Vi vill stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar och ombildningar. De omfattande ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter i storstäderna måste upphöra. Lyxrenoveringar för att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas. Därtill är det helt avgörande att det finns ett omfattande hyresbestånd och en gemensam bostadsförmedling på en ort för att alla ska kunna leva i bostäder som passar sitt behov.

Många vill och kan äga sitt boende. Det ägda boendet är en viktig del i svensk bostadspolitik. Därför vill vi att lånetak och amorteringskrav inte vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus.

Alla ska ha råd att bo. Därför motsätter vi oss marknadshyror, som bara skulle innebära en sämre vardagsekonomi för väldigt många människor och ännu större svårigheter för vanligt folk att få en bostad.

För oss socialdemokrater är målsättningen bra och trygga bostäder åt alla. Detta kräver en nationell bostadspolitik som fokuserar på att bygga en blandning av bostäder i hela landet så att vi bygger bort segregationen. Vårt fokus är att det byggs mer, att det byggs blandat och att fler ska kunna finna en god bostad oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.

/Johan Löfstrand (S), gruppledare för S i civilutskottet