Nyheter

Bygg inte högst i arbetsskadeligan

Man får lätt känslan att byggarbetare är den mest skadedrabbade yrkesgruppen. Minns Tarzandebatten förra hösten. Men både gruvorna, jordbruket och metallindustrin överträffar bygg- och anläggning när det gäller allvarliga olyckor.

I dag presenterade parternas försäkringsbolag, Afa, statistik över godkända arbetsskador. Att byggnadsarbetare löper stor risk att skadas i olyckor är förstås ingen nyhet. Men i debatten kan man lätt få för sig att det är den värsta branschen. Många minns hur arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin var ute och vevade om ”Tarzan-mentalitet” på byggena.

Men faktum är att bland männen kommer bygg- och anläggningsarbete först på sjunde plats när det gäller de allvarligaste olyckorna. Det är förstås högt men gruvarbetare, lantbrukare, metallare och poliser är några yrkesgrupper som faktiskt placerar sig högre om räknar risken för olycksfall per 1 000 sysselsatta.

Inom bygg noterades 6,4 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta under 2006 och 2007. Afa Försäkrings statistik har alltid denna eftersläpning eftersom det handlar om skador som prövats av både Försäkringskassan och Afa Försäkring. Å andra sidan har materialet den fördelen att det handlar om skador med en otvetydig koppling till arbetsplatsen.

2006 och 2007 noterades totalt 2 123 byggolyckor bland män. Afa Försäkring redovisar kvinnor för sig. 35 olyckor inträffade och skaderisken är 3,6 promille vilket placerar byggkvinnorna på nionde plats efter bland annat träindustriarbetare, poliser och yrkesförare.

Mattias Davidsson / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se

Fakta: Allvarliga olyckor

Allvarliga olyckor leder till minst 30 dagars sjukdom och/eller medicinsk invaliditet.