Nyheter

”Bygg inte nytt i glesbygd”

Lågkonjunkturen tacklas bäst genom att förenkla byggreglerna och underlätta för små byggföretag att ta sig in på byggmarknaden. Och nyproduktion av bostäder i glesbygd bör bara göras i undantagsfall, anser Stellan Lundström, professor vid KTH.

Det är inte rationellt att bygga bostäder utifrån den höga efterfrågan som finns i extrem högkonjunktur. Det är en av slutsatserna som dras i en ny rapport om bostadsbyggande i storstadsregionerna som gjorts på uppdrag av Nutek.

— Under högkonjunkturen har byggarna inriktat sig på det dyrare segmentet, riktat till dem som har pengar. Detta har gjorts utan några djupgående analyser av det långsiktiga behovet av bostäder, säger Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi vid KTH och en av rapportförfattarna.

Nu faller priserna på dyra, nyproducerade bostäder. Ett tecken om något på att byggföretagen måste analysera behoven noggrannare under den nu pågående långkonjunkturen, menar Stellan Lundström.
— Det finns alltid behov av bostäder, men frågan är om man ska välja att bygga nytt eller att bygga om? Kanske bygga om kontor till bostäder eller konvertera hyresrätter till ägarlägenheter, snarare än att nyproducera?

Dessutom bör det bara i undantagsfall nyproduceras bostäder i glesbygd, anser Stellan Lundström.
— Det är i storstäderna det kan finnas en marknad för nyproducerade bostäder, i glesbygd finns efterfrågan bara i undantagsfall.

I 30 av 81 regioner som granskats i Nutekrapporten är behovet av att bygga bostäder lika med noll. Trots det förväntar sig rapportförfattarna att det kommer att byggas även i dessa, vilket på sikt kommer att leda till att bostäder står tomma.

Anser du att det byggs nya bostäder ”i onödan” i glesbygd?
— Det ger ett intryck av handlingskraft att bygga nytt, jag tror det är alldeles för lätt hänt att man bygger där det egentligen inte finns något direkt behov.

Stellan Lundström exemplifierar med sin egen hembygdskommun, Norsjö i Västerbotten, där nya hyresrätter byggts under högkonjunkturen.
— Med de hyror som måste tas ut för dem i kombination med de låga villapriserna i området, är det frågan om det inte är billigare att köpa en villa, säger han.

I analysen som Nutek presenterade under onsdagen konstateras att takten på bostadsbyggandet i storstadsregioner i Sverige varit relativt hög under de senaste fem åren. Framförallt har det gällt byggande av bostadsrätter och småhus. Men nu faller bostadsbyggandet.

De närmaste åren kommer att bli tuffa, konstaterar Stellan Lundström.
— Just nu drar de flesta i handbromsen så det skriker och stoppar byggprojekt där spaden ännu inte hunnit sättas i backen. En gissning är att byggandet kommer att halveras under de kommande åren, främst gällande bostäder. Infrastruktur och kommersiella lokaler kommer troligen att fortsätta produceras.

Stellan Lundström anser att finanskrisen delvis måste tacklas genom att underlätta för små byggföretag att komma in på marknaden.
— Det måste bli enklare att bygga, bland annat måste plan- och byggprocessen förenklas, säger han.